Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Grupa Biedronki

Biedronki to grupa dzieci trzy- i czteroletnich. W grupie tej pracują dwie nauczycielki: p.Irena  i p. Magda oraz asystentki: p.Asia i p.Inna. Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszej grupie, w roku szkolnym 2017/2018, obejmuje realizację podstawy programowej w oparciu o program "Nasze przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej" autorstwa Malgorzaty Kwaśniewskiej i Wieslawy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa MAC. Dzieciom zapewniamyciągły rozwój w jego indywidualnym tempie, bezpieczny i wielokierunkowy poprzez bogatą ofertę edukacyjną. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, zajęciach z języka angielskiego, gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korekty, grupowych zajęciach logopedycznych oraz w tańcu kreatywnym. Ponadto dzieci biorą udział w licznych koncertach umuzykalniających i przedstawieniach teatralnych. 

Dzieci z grupy „Biedronki” korzystają w przedszkolu z każdej krótkiej chwilki: recytują, ćwiczą, rachują i malują. Drobnymi niepowodzeniami długo się nie przejmują. Na wielkie sukcesy w przyszłości dzielnie pracują. Są radosne, lekkie, zdrowe, kolorowe, w swoim rodzaju wyjątkowe. „Biedronki” tańczą, śpiewają, do wszystkich w koło się uśmiechają. Dla ludzi miłe, uprzejme, serdeczne, Kto je spotka, w jego pamięci zagoszczą już wiecznie.

 

 

ROZKŁAD DNIA

07.00 - 08.00

Własna aktywność dzieci:
• zabawy w kącikach zainteresowań, 
• wykonywanie zadań indywidualnych, 
• czynności porządkowo - gospodarcze, 
• pomoc w przygotowaniu do zajęć, 
• ćwiczenia i zabawy ruchowe/ ćwiczenia poranne.

08.00 - 08.15

Przygotowanie do śniadania:
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.15 - 08.45

Śniadanie

08.45- 09.30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową:
• zajęcia i zabawy edukacyjne z zakresu aktywności: ruchowej, poznawczej, społecznej, językowej i artystycznej.

09.30 - 10.30

 Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30- 11.30

Pobyt na powietrzu: zabawy i gry ruchowe, spacery, prace gospodarcze w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.

11.30 - 11.45

Przygotowanie do posiłku:
• czynności porządkowo - higieniczne

11.45 – 12.30

Obiad

12.30-14.00

Grupa młodsza: 
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę, muzykoterapia.

14.00 – 14.15

Przygotowanie do podwieczorku
• czynności porządkowe - higieniczne.

14.15 – 14.45

Podwieczorek

14.45-16.30

• zabawy ruchowe, 
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, ortofoniczne,
• praca wyrównawcza, indywidualna, 
• zabawy dowolne według zainteresowań, 
• zajęcia w małych zespołach, 
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.