Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Biedronki

 

       ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ, W GRUPIE „BIEDRONKI”

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Wszędzie Wiosna.

II. Na wiejskim podwórku.

III. Wielkanoc.

IV. Jestem małym ekologiem.

V. Mieszkam w Polsce.

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • rozumie zasadność segregowania odpadów

 • potrafi nazwać i poprawnie segregować odpady

 • dostrzeganie zmian zachodzących wiosną

Aktywność językowa:

 • wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania, wiersza

 • nazywa charakterystyczne elementy związane ze Świętami Wielkiejnocy

 • potrafi naśladować odgłosy wiejskich zwierząt

Aktywność poznawcza:

 • poznaje zwyczaje związane z Wielkanocą

 • rozpoznaje zwierzęta występujące na wiejskim podwórku

 • rozpoznaje symbole narodowe

Aktywność artystyczna:

 • improwizuje ruchem utwór muzyczny

 • śpiewa piosenki o tematyce wielkanocnej

 • wykonuje tematyczne prace plastyczne

 • śpiewa hymn Polski

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • rozumie potrzebę aktywności fizycznej

 • improwizuje ruchem wybrane utwory

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc MARZEC

 

w grupie “Biedronki”.

 

Tematy tygodniowe:

 

I Nasi ulubieńcy- zwierzęta domowe

II W marcu jak w garncu

III Witamy wiosnę!

IV Zakładamy zielony kącik

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

wie, że o zwierzęta trzeba dbać,

wie, co jest potrzebne do rozwoju roślin,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

dba o najbliższe środowisko,

zna rośliny chronione,

 

Aktywność językowa:

potrafi nazwać wybrane zwierzęta domowe,

wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza, historyjki,

potrafi nazwać oznaki wiosny,

powtarza słówka w języku angielskim,

 

Aktywność poznawcza:

rozpoznaje i nazywa aktualną porę roku,

określa cechy i zjawiska atmosferyczne wiosennej pogody,

rozpoznaje i nazywa poszczególne oznaki wiosny,

potrafi dopasować strój do pogody,

rozpoznaje i nazywa poszczególne zwierzęta,

tworzy kącik przyrody,

 

Aktywność artystyczna:

dowolnie tańczy przy piosence,

śpiewa piosenki o tematyce wiosennej,

wykonuje prace plastyczne o tematyce wiosennej,

tworzy kącik przyrody,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy,

chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych,

tańczy do wybranych utworów,

naśladuje ruchem poszczególne zwierzęta domowe.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY, W GRUPIE

BIEDRONKI” 

 

Tematy tygodniowe:

 1. IDZIEMY DO FRYZJERA.

 2. PANI KUCHARKA.

 3. POZNAJEMY RÓŻNE SKLEPY.

 4. POZNAJEMY ZAWÓD POLICJANTA/ LEKARZA.

   

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • pokonywanie niechęci przed wizytą w salonie fryzjerskim

 • uczestniczy w zabawach integracyjnych

 • rozróżnia wielkości mały i duży

 • klasyfikuje podane elementy w zbiory

 • dostrzega różnorodność sklepów i ich specyfikę

   

Aktywność językowa:

 • potrafi nazwać atrybuty, którymi posługuje się lekarz, policjant, fryzjer, kucharz

 • zapamiętuje krótki tekst

 • buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia

   

Aktywność poznawcza:

 • poznanie pracy fryzjera, policjanta, lekarza, kucharki

 • doskonali umiejętność liczenia/przeliczania podanych elementów

 • posługuje się nazwami fryzur

 • rozpoznaje numery alarmowe i wie kiedy ich się używa

   

Aktywność artystyczna:

 • rozwija poznane techniki plastyczne

 • oswaja się z występami przed szerszą publicznością

 • poznaje nowe piosenki i wierszyki

   

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • rozwija szeroko pojętą sprawność fizyczną

 • reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy

 • tańczy dowolnie przy piosence

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc STYCZEŃ,

w grupie “Biedronki”.

 

Tematy tygodniowe:

 

I Mroźna zima

II Zimą pamiętajmy o ptakach

III Zimą jest wesoło

IV Kochana Babciu! Kochany Dziadku!

V Karnawałowe zabawy

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

wie, czym można dokarmiać ptaki,

zacieśnia więzi rodzinne

 

Aktywność językowa:

potrafi nazwać sprzęty sportowe,

wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza,

potrafi określić i nazwać więzi rodzinne (mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek),

 

Aktywność poznawcza:

rozpoznaje i nazywa aktualną porę roku,

określa cechy i zjawiska atmosferyczne zimowej pogody,

rozpoznaje i nazywa poszczególne ptaki,

potrafi dopasować strój do pogody,

wie, jak bezpiecznie bawić się na śniegu,

rozpoznaje i nazywa zimowe dyscypliny sportowe,

 

 

Aktywność artystyczna:

dowolnie tańczy przy piosence,

śpiewa piosenki o tematyce zimowej,

wykonuje prace plastyczne o tematyce zimowej i karnawałowej,

występuje przed publicznością,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy,

chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych,

tańczy do wybranych utworów,

naśladuje ruchem dyscypliny sportowe.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ, W GRUPIE

BIEDRONKI”

Tematy tygodniowe:

 1. Gdy odwiedzi nas Święty Mikołaj

 2. Zawitała do nas zima.

 3. Święta tuż- tuż.

 4. Coraz więcej umiem

   

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • wdrażane dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych- spotkanie z Mikołajem

 • wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole

 • zna zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam i ich używa

Aktywność językowa:

 • ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach ho ho, hi hi,, he he

 • wzbogacanie słownika czynnego o nowe słowa z zakresu tematyki świąt Bożego Narodzenia

Aktywność poznawcza:

 • poznawanie zwyczajów mikołajkowych

 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

 • dostrzeganie zmian w otoczeniu zachodzących zimą

 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie

 • porządkowanie elementów w sekwencje rosnące i malejące

 • dostrzega zmiany w przyrodzie zachodzące zimą

Aktywność artystyczna:

 • rozwijanie poczucia estetyki, poprzez dbałość o wykonywane prace

 • poznanie nowych technik plastycznych

 • pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy

 • zapoznanie z różnymi instrumentami

 • rozwijanie słuchu muzycznego

 • śpiewanie piosenek o tematyce mikołajowej oraz kolęd

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

 • doskonalenie wyobraźni ruchowej, poprzez uczestnictwo w zabawach naśladowczych

   

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc listopad,

w grupie “Biedronki”.

 

Tematy tygodniowe:

I Mieszkam w Polsce

II Gdy robi się coraz chłodniej

III Lubimy się bawić

IV Przygotowania zwierząt do zimy

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

wie, że mieszka w Polsce,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

poznaje zwyczaje andrzejkowe,

Aktywność językowa:

- potrafi podać swoje imię, narodowość,

-wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza,

Aktywność poznawcza:

rozpoznaje flagę i godło Polski,

powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

zna pierwsza zwrotkę i refren hymnu Polski,

potrafi dopasować strój do pogody,

rozpoznaje zwierzęta przygotowujące się do zimowego snu,

zna zwyczaje zwierząt,

poznaje tradycje związane z Andrzejkami,

Aktywność artystyczna:

dowolnie tańczy przy piosence,

śpiewa hymn Polski,

rozpoznaje kolory flagi i godła Polski,

wykonuje prace plastyczne,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy,

chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych.

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik 2018, w grupie

Biedronki”

 

Tematy tygodniowe :

I Skarby jesieni

II Las jesienią

III Jesienna szaruga

IV Czyste przedszkolaki

V Zdrowe przedszkolaki

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • uczestniczy w zabawach integracyjnych

 • zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami

Aktywność językowa:

 • wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania, wiersza

 • posługuje się określeniami długi - krótki

Aktywność poznawcza:

 • rozpoznaje i nazywa „Dary jesieni”, leśne zwierzęta

 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne

 • nazywa i rozpoznaje przybory toaletowe

 • powtarza krótkie rymowanki, wierszyki

 • klasyfikuje ubrania na ciepłe i zimne dni

Aktywność artystyczna:

 • improwizuje ruchem utwór muzyczny

 • śpiewa piosenki

 • nabywa umiejętności konstrukcyjnych, tworząc budowle z klocków

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • dba o czystość rąk przed i po posiłku oraz po zabawie

 • reaguje na sygnał słowny

 • rozumie potrzebę ubierania się stosownie do pogody

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc wrzesień, w grupie “Biedronki”.

Tematy tygodniowe:

I Pierwszy raz w przedszkolu

II Droga do przedszkola

III Oto ja

IV Jesień w sadzie

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

podaje swoje imię,

rozpoznaje swój znaczek ,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

Aktywność językowa:

- potrafi podać swoje imię,

-wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza,

Aktywność poznawcza:

powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

wskazuje na obrazku i na sobie wymienione części ciała

- liczy dary jesieni, owoce we własnym zakresie,

- powtarza krótkie wiersze i teksty piosenek,

-rozpoznaje i nazywa owoce (gruszka, jabłko, śliwka itp.)

Aktywność artystyczna:

-dowolnie tańczy przy piosence,

-śpiewa piosenki,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, żółty,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny,

-reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki.

 

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC CZERWIEC DLA GRUPY I „BIEDRONKI”

 

Tematy tygodniowe:

I Dzieci…

II Na naszym podwórku

III Biało- czerwoni

IV Nadchodzą wakacje

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

  − bawi się zgodnie z innymi dziećmi, odkłada zabawki na wyznaczone miejsce,

− przestrzega zakazów dotyczących zagrożeń na wakacjach,

-utrwala wiadomości o symbolach narodowych, interesuje się wydarzeniami bieżącymi,

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

− opowiada historyjkę,

-naśladuje odgłosy poruszanych zabawek, zimowej przyrody, powtarza podany tekst szeptem,

− wymienia cechy przyjaciela,

− powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, recytuje wiersz „Przyjaciel”,

− dodaje i odejmuje w zakresie pięciu

− uczestniczy w zabawie twórczej

-wymienia wybrane właściwości śniegu,

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych, reaguje na sygnał muzyczny,

− maluje portret przyjaciela,

− wykonuje prezent dla starszego kolegi,

− wycina elementy i układa je według wzoru,

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-naśladuje ruchy zabawek, skaczącego pajacyka.

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I „BIEDRONKI” NA MIESIĄC MAJ 2018

 

 

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

I        Polska mój dom

II       Muzyka jest wszędzie

III/IV  Święto rodziców

V       Wiosenna łąka

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

 

•    Nabywa poczucia przynależności narodowej,

•    Interesuje się krajem ojczystym i symbolami narodowymi,

•    Potrafi podać nazwę miasta, w którym mieszka oraz nazwę ulicy,

•    Składa bez wzoru pocięty obrazek, rozwija spostrzegawczość wzrokową,

•    Posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie pięciu i więcej,

•    Reaguje ruchem na wysokie i na niskie dźwięki, rozwija spostrzegawczość słuchową,

•    Rozpoznaje i nazywa poszczególne instrumenty muzyczne,

•    Rozpoznaje dźwięki poszczególnych instrumentów,

•    Rozbudza pod wpływem muzyki wyobraźnię, podejmuje różne formy ekspresji plastycznej, ruchowej oraz słownej,

•    Słucha, odtwarza i próbuje samodzielnie tworzyć muzykę, dostrzega zmiany charakteru muzyki,

•    Tworzy „zbiory” wg polecenia nauczycielki, porównuje ich liczebność, stosuje określenia „mniej”, „więcej”, „tyle samo”, „o jeden więcej”,

•    Odczuwa przynależność do swojej rodziny,

•    Jest świadome roli rodziców oraz swojej w rodzinie, szanuje rodziców,

•    Odpowiada na pytania dotyczące opowiadań, wierszy, opowiada co dzieje się na obrazku,

•    Objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki,

•    Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, porusza się rytmicznie przy piosenkach, muzyce, śpiewa piosenki, wyklaskuje rytm refrenu piosenek,

•    Rozpoznaje i nazywa poszczególne zwierzęta i owady żyjące na łące,

•    Rozpoznaje i nazywa kwiaty rosnące na łące, wykazuje zainteresowanie przyrodą,

•    Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych

•    Kształtuje wrażliwość estetyczną podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 

18.05. – Spartakiada

24.05. – Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

 

 

     ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY „BIEDRONKI” NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

1.     W ŚWIECIE TEATRU

2.     WIOSNA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

3.     WIOSNO! ACH TO TY!

4.     OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

•    Uczestniczy we wspólnych zabawach w parach, w grupie, współdziała podczas zabaw, porządkuje zabawki po skończonej zabawie.

•    Naśladuje głosy zwierząt z wiejskiego podwórka.

•    Dzieli z nauczycielem nazwy zwierząt na sylaby, powtarza wyraźnie usłyszane zdania.

•    Rozpoznaje i  nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka.

•    Liczy do czterech– posługuje się liczebnikami porządkowymi, segreguje klocki wg kształtu, dostrzega i układa rytm, ustala równoliczność zbiorów, łącząc je w pary.

•    Koloruje rysunki w konturach, rysuje wg słów wiersza.

•    Porusza się odpowiednio do słyszanego akompaniamentu, muzyki, śpiewa piosenki, rozpoznaje wybrane instrumenty perkusyjne po dźwiękach.

•    Wykonuje kurczaczka z papieru, elementy do teatrzyku sylwetowego.

•    Odgrywa na plecach partnera słyszaną opowieść- masażyki relaksacyjne.

•   Naśladuje ruchy zwierząt, różnych wymienionych przez nauczyciela postaci.

•    Ocenia zachowanie Agaty bohaterki wiersza M. Kownackiej Czy Agata kocha się w kwiatach?, wypowiada się na temat opowiadań, wierszy, teatrzyku.

•    Odpowiada na pytania dotyczące utworów literackich.

•    Wie, czego nie należy robić, żeby nie niszczyć środowiska wokół siebie.

•    Segreguje śmieci na te z papieru i te z tworzywa.

•    Wie, że są kwiaty pod ochroną i że nie wolno ich zrywać.

•    Rysuje proste kształty na tackach z piaskiem.

•    Wciela się w rolę smutnego, zniszczonego drzewka, a potem w rolę drzewka, o które dba ogrodnik.

•     Chodzi na czworakach, przechodzi przez tunel z obręczy.

•    Określa, jakiej baśni dotyczą postacie przedstawione w postaci kukiełek lub na obrazkach.

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I „BIEDRONKI”

NA MIESIĄC MARZEC 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

I    Były sobie dinozaury

II   Wiosna tuż-tuż

III  Nadeszła wiosna

IV  Wielkanoc tuż-tuż

V    Wielkanoc

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

•    Rozpoznaje dinozaury na obrazkach, potrafi podać nazwy poszczególnych dinozaurów, słucha ciekawostek na ich temat

•    Składa bez wzoru pocięty obrazek, rozwija spostrzegawczość wzrokową,

•    Posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie czterech i więcej,

•    Reaguje ruchem na wysokie i na niskie dźwięki, rozwija spostrzegawczość słuchową,

•    Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną: zwraca uwagę na kolory towarzyszące nadejściu wiosny, zwraca uwagę na

     wzrost temperatury powietrza wiosną,

•    Potrafi ułożyć obrazki według wzrastającej liczby elementów i według malejącej liczby elementów,

•    Potrafi narysować słoneczko według słów rymowanki,

•    Odpowiada na pytania dotyczące opowiadań, wierszy, opowiada co dzieje się na obrazku, próbuje opowiadać historyjkę,

•    Uczestniczy w zabawach ilustracyjnych, porusza się rytmicznie przy piosenkach, muzyce, śpiewa piosenki,

     wyklaskuje rytm refrenu piosenek,

•    Obserwuje wzrost hiacynta, dostrzega zmiany w jego rozwoju, wie co jest potrzebne roślinom aby mogły rosnąć,

•    Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych

•    Wymienia wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne, zapoznanie ze zwyczajem zdobienia jajek, przybliżenie tradycji wypieków

     wielkanocnych, zapoznanie ze zwyczajem oblewania wodą w  Lany Poniedziałek

•    Kształtuje wrażliwość estetyczną podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych,

•    Wykazuje zainteresowanie zwyczajami świątecznymi i aktywnym włączeniem się w ich przygotowanie,

 

 

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I „BIEDRONKI” NA MIESIĄC LUTY 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

·         ZABAWY NA ŚNIEGU

·         W KRAINIE PINGWINKA

·         TAK MIJA NAM CZAS

·         POZNAJEMY KOSMOS

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

− obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą: zwraca uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie, poznaje wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwraca uwagę na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;

-zna niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów:  bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie;

− dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, nazywa pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i noc;

-poznaje nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słucha ciekawostek na ich temat, poznaje zawody związane z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma, poznaje ciekawostki, legendy na temat satelity Ziemi – Księżyca;

-zna warunki życia w różnych końcach świata, z zaciekawieniem ogląda pozycje

encyklopedyczne ukazujące życie ludzi na dalekiej Północy (Eskimosi), wie co to jest igloo;

-odpowiada na pytania dotyczące opowiadań, wierszy, opowiada co dzieje się na obrazku, opowiada historyjkę;

− posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie trzech i więcej, segreguje sylwety bałwanków według: budowy, nakrycia głowy i tego, co trzymają w rękach;

− układa papierową kulę względem siebie według poleceń nauczyciela, używa zwrotów: obok, za, przed, z prawej, z lewej;

− uczestniczy w zabawach ilustracyjnych, porusza się rytmicznie przy piosenkach, muzyce, śpiewa piosenki, wyklaskuje rytm refrenu piosenek;

− wykonuje ufoludka z plasteliny, maluje na podany temat, wypełnia rysunek bałwanka, rysuje kredką w jednym kolorze, wykonuje pracę plastyczną wg wzoru w formie kompozycji przestrzennej;

− uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych;

− bawi się wspólnie z młodszymi i ze starszymi kolegami;

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I

„BIEDRONKI”

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

·         MIJA CZAS

·         W KRAINIE BAŚNI

·         ZWIERZĘTA ZIMĄ

·         KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

− słucha wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,  odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego,

− recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze,

− ogląda wybrane pozycje literatury dziecięcej, zwraca uwagę na piękne ilustracje, obrazki,

− dokarmia zwierzęta w trudnych, zimowych warunkach, nazywa ptaki odwiedzające karmnik  (zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami),

− rozpoznaje wybrane zwierzęta po śladach na śniegu,

− nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek − podaje zależności między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty,

 − uczestniczy w krótkim programie artystycznym,

-przelicza do 3 i więcej, używa liczebników porządkowych,

-rozwija orientację w przestrzeni, używa zwrotów: na, pod, za, obok,

-rozwija sprawności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych i technicznych związanych z tematyką i własnymi zainteresowaniami,

-śpiewa piosenki, reaguje na zmianę tempa w muzyce, wyklaskuje rytm, doskonali krok dostawny,

-bierze udział w zabawach w języku angielskim,

-bierze udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na powietrzu,

W związku ze zmiennością naszej aury zadania mogą ulec zmianie- gdy spadnie śnieg będziemy zajmować się urokami zimy (właściwości śniegu, lodu, zabawy na śniegu).

− dostrzega rytm organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

− nazywa pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc,

-poznaje sposoby mierzenia czasu: zegarek, kalendarz.

 ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ DLA GRUPY I „BIEDRONKI”

 

Tematy tygodniowe:

I Ulubione zabawy i zabawki

II Nadchodzi zima

III Święta- czas kolędowania

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − bawi się zgodnie z innymi dziećmi, odkłada zabawki na wyznaczone miejsce,

− uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem, wspólnie z innymi ubiera choinkę, składa życzenia,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

-naśladuje odgłosy poruszanych zabawek, zimowej przyrody, powtarza podany tekst szeptem,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, recytuje wiersz „Choineczka”,,

 −liczy w zakresie trzech, porównuje wielkość stosując pojęcia duży- mały,

-wymienia wybrane właściwości śniegu,

Aktywność artystyczna:

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na bębenku, reaguje na sygnał muzyczny,

-maluje pędzlem rysunek gwiazdki, robi łańcuch na choinkę,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-naśladuje ruchy zabawek, skaczącego pajacyka,

-bawi się ze starszymi dziećmi i z rówieśnikami na zabawie karnawałowej.

 

  ZADANIA KSZTAŁCĄCO WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I "BIEDRONKI"

                               LISTOPAD

Tematy tygodniowe:

I Nasi domowi ulubieńcy

II Domy i domki

III A deszcz pada i pada

IV Dbamy o zdrowie

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − buduje z klocków wspólnie z kolegami, grzecznie odnosi się do kolegów,

− wymienia pomieszczenia znajdujące się w domu,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

-ćwiczy wargi i język poprzez naśladowanie zwierząt domowych, listopadowej aury,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, rozwiązuje zagadki,

 −wie, gdzie spędzają zimę wybrane zwierzęta ,

-wskazuje duże i małe zabawki, stosuje słowa: mało-dużo, krótki-długi,

Aktywność artystyczna:

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na bębenku, reaguje na sygnał muzyczny,

-koloruje rysunek kotka, wypełnia kontury pieska wełną, rysuje dom, rozdmuchuje kropki farby przez słomki, układa kompozycje z figur, lepi z plasteliny,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-wskazuje i nazywa to, co dzieci powinny jeść by były zdrowe.

                                                   PAŹDZIERNIK

                                                           

Tematy tygodniowe:

I Przyszła jesień

II Kolorowe warzywa

III Bezpieczna droga

IV Nasze rodziny

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − podaje imiona rodziców; określa przedstawione stany emocjonalne,

− uczestniczy w zabawach z całą grupą, uczestniczy we wspólnych występach,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań

-odpowiada na pytania dotyczące wierszy, opowiadań; wypowiada się na temat obrazków,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

 −rozwiązuje zagadki na temat środków lokomocji ,

-liczy dary jesieni we własnym zakresie, rozpoznaje i nazywa dary jesieni, warzywa.

Aktywność artystyczna:

-klaszcze podczas refrenu piosenki; dowolnie tańczy przy piosence; śpiewa piosenki,

-koloruje rysunek samochodu, wie, na jakim świetle przechodzimy przez ulicę,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, zielony,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki, naśladuje czynności wykonywane przez rodziców.

                                   

                               WRZESIEŃ

 

 

 

Tematy tygodniowe:

I Pierwszy raz w przedszkolu

II Jestem przedszkolakiem

III Nadchodzi jesień

IV Jesień w sadzie

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczna:

  − podaje swoje imię,

 − rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy,

− uczestniczy w zabawach z całą grupą,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wiersza „Biedronka w przedszkolu”,

-odpowiada na pytania dotyczące wierszy, opowiadań,

-wypowiada się na temat obrazka,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

 −wskazuje na obrazku i na sobie wymienione części ciała ,

-powtarza wiersz „Mam trzy latka”,

-liczy dary jesieni, owoce we własnym zakresie,

-rozpoznaje i nazywa dary jesieni, owoce (kasztany, żołędzie, jarzębina, gruszka, jabłko, śliwka itp.)

Aktywność artystyczna:

-klaszcze podczas refrenu piosenki,

-dowolnie tańczy przy piosence,

-śpiewa piosenki,

-rysuje postać ludzką – koleżankę lub kolegę,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, żółty,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny,

-reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki.