Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Biedronki

 

         ROK SZKOLNY 2017/2018

 ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ DLA GRUPY I „BIEDRONKI”

 

Tematy tygodniowe:

I Ulubione zabawy i zabawki

II Nadchodzi zima

III Święta- czas kolędowania

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − bawi się zgodnie z innymi dziećmi, odkłada zabawki na wyznaczone miejsce,

− uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem, wspólnie z innymi ubiera choinkę, składa życzenia,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

-naśladuje odgłosy poruszanych zabawek, zimowej przyrody, powtarza podany tekst szeptem,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, recytuje wiersz „Choineczka”,,

 −liczy w zakresie trzech, porównuje wielkość stosując pojęcia duży- mały,

-wymienia wybrane właściwości śniegu,

Aktywność artystyczna:

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na bębenku, reaguje na sygnał muzyczny,

-maluje pędzlem rysunek gwiazdki, robi łańcuch na choinkę,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-naśladuje ruchy zabawek, skaczącego pajacyka.

 

  ZADANIA KSZTAŁCĄCO WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I "BIEDRONKI"

                               LISTOPAD

Tematy tygodniowe:

I Nasi domowi ulubieńcy

II Domy i domki

III A deszcz pada i pada

IV Dbamy o zdrowie

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − buduje z klocków wspólnie z kolegami, grzecznie odnosi się do kolegów,

− wymienia pomieszczenia znajdujące się w domu,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

-ćwiczy wargi i język poprzez naśladowanie zwierząt domowych, listopadowej aury,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, rozwiązuje zagadki,

 −wie, gdzie spędzają zimę wybrane zwierzęta ,

-wskazuje duże i małe zabawki, stosuje słowa: mało-dużo, krótki-długi,

Aktywność artystyczna:

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na bębenku, reaguje na sygnał muzyczny,

-koloruje rysunek kotka, wypełnia kontury pieska wełną, rysuje dom, rozdmuchuje kropki farby przez słomki, układa kompozycje z figur, lepi z plasteliny,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-wskazuje i nazywa to, co dzieci powinny jeść by były zdrowe.

                                                   PAŹDZIERNIK

                                                           

Tematy tygodniowe:

I Przyszła jesień

II Kolorowe warzywa

III Bezpieczna droga

IV Nasze rodziny

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − podaje imiona rodziców; określa przedstawione stany emocjonalne,

− uczestniczy w zabawach z całą grupą, uczestniczy we wspólnych występach,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań

-odpowiada na pytania dotyczące wierszy, opowiadań; wypowiada się na temat obrazków,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

 −rozwiązuje zagadki na temat środków lokomocji ,

-liczy dary jesieni we własnym zakresie, rozpoznaje i nazywa dary jesieni, warzywa.

Aktywność artystyczna:

-klaszcze podczas refrenu piosenki; dowolnie tańczy przy piosence; śpiewa piosenki,

-koloruje rysunek samochodu, wie, na jakim świetle przechodzimy przez ulicę,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, zielony,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki, naśladuje czynności wykonywane przez rodziców.

                                   

                               WRZESIEŃ

 

 

 

Tematy tygodniowe:

I Pierwszy raz w przedszkolu

II Jestem przedszkolakiem

III Nadchodzi jesień

IV Jesień w sadzie

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczna:

  − podaje swoje imię,

 − rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy,

− uczestniczy w zabawach z całą grupą,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wiersza „Biedronka w przedszkolu”,

-odpowiada na pytania dotyczące wierszy, opowiadań,

-wypowiada się na temat obrazka,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

 −wskazuje na obrazku i na sobie wymienione części ciała ,

-powtarza wiersz „Mam trzy latka”,

-liczy dary jesieni, owoce we własnym zakresie,

-rozpoznaje i nazywa dary jesieni, owoce (kasztany, żołędzie, jarzębina, gruszka, jabłko, śliwka itp.)

Aktywność artystyczna:

-klaszcze podczas refrenu piosenki,

-dowolnie tańczy przy piosence,

-śpiewa piosenki,

-rysuje postać ludzką – koleżankę lub kolegę,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, żółty,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny,

-reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki.