Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Biedronki

 

       ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE

BIEDRONKI”

Tematy tygodniowe:

1.  DZIEŃ DZIECKA.

2. POJAZDY.

3. NADCHODZI LATO.

4. WAKACJE.

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • zna różne rodzaje pojazdów

 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie latem

 • czerpie przyjemność ze wspólnej zabawy

 • zna prawa i obowiązki dzieci

 • zna zasady bezpiecznego przebywania na wakacjach

Aktywność językowa:

- usprawnia wargi i język poprzez ćwiczenia logopedyczne

- wypowiada się na temat usłyszanych opowiadań, wierszy

 • potrafi nazwać wybrane regiony Polski: morze, góry

 • dzieli się swoimi planami wakacyjnymi, budując wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia

Aktywność poznawcza:

 • rozpoznawanie pojazdów wodnych, lądowych i powietrznych

 • nazywanie samochodów osobowych, ciężarowych i ratowniczych

 • poznaje zwyczaj obchodzenia dnia dziecka

 • określa wygląd poszczególnych pojazdów

 • zna pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata

Aktywność artystyczna:

 • łączy poznane dotąd techniki plastyczne

 • chętnie śpiewa piosenki związane z tematem zajęć

 • rozwija słuch muzyczny

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • przestrzega zasady bezpieczeństwa oraz reguły zabawy

 • reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy

 • rozumie znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc MAJ,

w grupie “Biedronki”.

 

Tematy tygodniowe:

 

I Lubimy czytać książki

II Wiosna na łące

III Moi kochani rodzice

IV Muzyka jest wszędzie

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

wie, że należy dbac o książki,

zna owady (m.in.: pszczoła, biedronka, ważka, motyl itp)

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

dba o najbliższe środowisko,

zacieśnia więzi rodzinne,

 

Aktywność językowa:

potrafi nazwać wybrane poszczególne owady,

wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza, historyjki,

potrafi nazwać poszczególne instrumenty muzyczne,

powtarza słówka w języku angielskim,

 

Aktywność poznawcza:

rozpoznaje i nazywa poszczególne instrumenty,

określa cechy wyglądu poszczególnych owadów,

wie, jak zbudowana jest książka (okładka, ilustracje itp.) i z czego jest zrobiona,

potrafi określić kim jest i czym się zajmuje pisarz, ilustrator, wydawca,

potrafi określić do jakich instrumentów potrzebny jest smyczek, wie co to jest,

określa jak gramy na poszczególnych instrumentach muzycznych,

powtarza wierszyki na uroczystośc Dnia Mamy i Taty,

 

Aktywność artystyczna:

ilustruje ruchem piosenkę,

śpiewa piosenki o tacie i mamie,

wykonuje prace plastyczne związane z tematyką zajęć,

wykonuje prezent i laurki na Dzień Mamy i Taty,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy,

chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych,

tańczy do wybranych utworów,

naśladuje ruchem grę na poszczególnych instrumentach muzycznych,

naśladuje ruchem poruszanie się niektórych owadów.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ, W GRUPIE „BIEDRONKI”

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I. Wszędzie Wiosna.

II. Na wiejskim podwórku.

III. Wielkanoc.

IV. Jestem małym ekologiem.

V. Mieszkam w Polsce.

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • rozumie zasadność segregowania odpadów

 • potrafi nazwać i poprawnie segregować odpady

 • dostrzeganie zmian zachodzących wiosną

Aktywność językowa:

 • wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania, wiersza

 • nazywa charakterystyczne elementy związane ze Świętami Wielkiejnocy

 • potrafi naśladować odgłosy wiejskich zwierząt

Aktywność poznawcza:

 • poznaje zwyczaje związane z Wielkanocą

 • rozpoznaje zwierzęta występujące na wiejskim podwórku

 • rozpoznaje symbole narodowe

Aktywność artystyczna:

 • improwizuje ruchem utwór muzyczny

 • śpiewa piosenki o tematyce wielkanocnej

 • wykonuje tematyczne prace plastyczne

 • śpiewa hymn Polski

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • rozumie potrzebę aktywności fizycznej

 • improwizuje ruchem wybrane utwory

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc MARZEC

 

w grupie “Biedronki”.

 

Tematy tygodniowe:

 

I Nasi ulubieńcy- zwierzęta domowe

II W marcu jak w garncu

III Witamy wiosnę!

IV Zakładamy zielony kącik

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

wie, że o zwierzęta trzeba dbać,

wie, co jest potrzebne do rozwoju roślin,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

dba o najbliższe środowisko,

zna rośliny chronione,

 

Aktywność językowa:

potrafi nazwać wybrane zwierzęta domowe,

wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza, historyjki,

potrafi nazwać oznaki wiosny,

powtarza słówka w języku angielskim,

 

Aktywność poznawcza:

rozpoznaje i nazywa aktualną porę roku,

określa cechy i zjawiska atmosferyczne wiosennej pogody,

rozpoznaje i nazywa poszczególne oznaki wiosny,

potrafi dopasować strój do pogody,

rozpoznaje i nazywa poszczególne zwierzęta,

tworzy kącik przyrody,

 

Aktywność artystyczna:

dowolnie tańczy przy piosence,

śpiewa piosenki o tematyce wiosennej,

wykonuje prace plastyczne o tematyce wiosennej,

tworzy kącik przyrody,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy,

chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych,

tańczy do wybranych utworów,

naśladuje ruchem poszczególne zwierzęta domowe.

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY, W GRUPIE

BIEDRONKI” 

 

Tematy tygodniowe:

 1. IDZIEMY DO FRYZJERA.

 2. PANI KUCHARKA.

 3. POZNAJEMY RÓŻNE SKLEPY.

 4. POZNAJEMY ZAWÓD POLICJANTA/ LEKARZA.

   

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • pokonywanie niechęci przed wizytą w salonie fryzjerskim

 • uczestniczy w zabawach integracyjnych

 • rozróżnia wielkości mały i duży

 • klasyfikuje podane elementy w zbiory

 • dostrzega różnorodność sklepów i ich specyfikę

   

Aktywność językowa:

 • potrafi nazwać atrybuty, którymi posługuje się lekarz, policjant, fryzjer, kucharz

 • zapamiętuje krótki tekst

 • buduje wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia

   

Aktywność poznawcza:

 • poznanie pracy fryzjera, policjanta, lekarza, kucharki

 • doskonali umiejętność liczenia/przeliczania podanych elementów

 • posługuje się nazwami fryzur

 • rozpoznaje numery alarmowe i wie kiedy ich się używa

   

Aktywność artystyczna:

 • rozwija poznane techniki plastyczne

 • oswaja się z występami przed szerszą publicznością

 • poznaje nowe piosenki i wierszyki

   

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • rozwija szeroko pojętą sprawność fizyczną

 • reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy

 • tańczy dowolnie przy piosence

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc STYCZEŃ,

w grupie “Biedronki”.

 

Tematy tygodniowe:

 

I Mroźna zima

II Zimą pamiętajmy o ptakach

III Zimą jest wesoło

IV Kochana Babciu! Kochany Dziadku!

V Karnawałowe zabawy

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

wie, czym można dokarmiać ptaki,

zacieśnia więzi rodzinne

 

Aktywność językowa:

potrafi nazwać sprzęty sportowe,

wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza,

potrafi określić i nazwać więzi rodzinne (mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek),

 

Aktywność poznawcza:

rozpoznaje i nazywa aktualną porę roku,

określa cechy i zjawiska atmosferyczne zimowej pogody,

rozpoznaje i nazywa poszczególne ptaki,

potrafi dopasować strój do pogody,

wie, jak bezpiecznie bawić się na śniegu,

rozpoznaje i nazywa zimowe dyscypliny sportowe,

 

 

Aktywność artystyczna:

dowolnie tańczy przy piosence,

śpiewa piosenki o tematyce zimowej,

wykonuje prace plastyczne o tematyce zimowej i karnawałowej,

występuje przed publicznością,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy,

chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych,

tańczy do wybranych utworów,

naśladuje ruchem dyscypliny sportowe.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ, W GRUPIE

BIEDRONKI”

Tematy tygodniowe:

 1. Gdy odwiedzi nas Święty Mikołaj

 2. Zawitała do nas zima.

 3. Święta tuż- tuż.

 4. Coraz więcej umiem

   

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • wdrażane dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych- spotkanie z Mikołajem

 • wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się przy stole

 • zna zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam i ich używa

Aktywność językowa:

 • ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach ho ho, hi hi,, he he

 • wzbogacanie słownika czynnego o nowe słowa z zakresu tematyki świąt Bożego Narodzenia

Aktywność poznawcza:

 • poznawanie zwyczajów mikołajkowych

 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

 • dostrzeganie zmian w otoczeniu zachodzących zimą

 • doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie

 • porządkowanie elementów w sekwencje rosnące i malejące

 • dostrzega zmiany w przyrodzie zachodzące zimą

Aktywność artystyczna:

 • rozwijanie poczucia estetyki, poprzez dbałość o wykonywane prace

 • poznanie nowych technik plastycznych

 • pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy

 • zapoznanie z różnymi instrumentami

 • rozwijanie słuchu muzycznego

 • śpiewanie piosenek o tematyce mikołajowej oraz kolęd

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • wdrażanie dzieci do samodzielnego ubierania się, jedzenia

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała

 • doskonalenie wyobraźni ruchowej, poprzez uczestnictwo w zabawach naśladowczych

   

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc listopad,

w grupie “Biedronki”.

 

Tematy tygodniowe:

I Mieszkam w Polsce

II Gdy robi się coraz chłodniej

III Lubimy się bawić

IV Przygotowania zwierząt do zimy

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

wie, że mieszka w Polsce,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

poznaje zwyczaje andrzejkowe,

Aktywność językowa:

- potrafi podać swoje imię, narodowość,

-wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza,

Aktywność poznawcza:

rozpoznaje flagę i godło Polski,

powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

zna pierwsza zwrotkę i refren hymnu Polski,

potrafi dopasować strój do pogody,

rozpoznaje zwierzęta przygotowujące się do zimowego snu,

zna zwyczaje zwierząt,

poznaje tradycje związane z Andrzejkami,

Aktywność artystyczna:

dowolnie tańczy przy piosence,

śpiewa hymn Polski,

rozpoznaje kolory flagi i godła Polski,

wykonuje prace plastyczne,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

reaguje na sygnał słowny i dźwiękowy,

chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych.

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc październik 2018, w grupie

Biedronki”

 

Tematy tygodniowe :

I Skarby jesieni

II Las jesienią

III Jesienna szaruga

IV Czyste przedszkolaki

V Zdrowe przedszkolaki

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty – nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

Aktywność społeczna:

 • uczestniczy w zabawach integracyjnych

 • zgodnie bawi się wspólnymi zabawkami

Aktywność językowa:

 • wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania, wiersza

 • posługuje się określeniami długi - krótki

Aktywność poznawcza:

 • rozpoznaje i nazywa „Dary jesieni”, leśne zwierzęta

 • dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne

 • nazywa i rozpoznaje przybory toaletowe

 • powtarza krótkie rymowanki, wierszyki

 • klasyfikuje ubrania na ciepłe i zimne dni

Aktywność artystyczna:

 • improwizuje ruchem utwór muzyczny

 • śpiewa piosenki

 • nabywa umiejętności konstrukcyjnych, tworząc budowle z klocków

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • dba o czystość rąk przed i po posiłku oraz po zabawie

 • reaguje na sygnał słowny

 • rozumie potrzebę ubierania się stosownie do pogody

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, na miesiąc wrzesień, w grupie “Biedronki”.

Tematy tygodniowe:

I Pierwszy raz w przedszkolu

II Droga do przedszkola

III Oto ja

IV Jesień w sadzie

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko:

Aktywność społeczna:

podaje swoje imię,

rozpoznaje swój znaczek ,

uczestniczy w zabawach integracyjnych,

Aktywność językowa:

- potrafi podać swoje imię,

-wypowiada się na temat obrazka, opowiadania, wiersza,

Aktywność poznawcza:

powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

wskazuje na obrazku i na sobie wymienione części ciała

- liczy dary jesieni, owoce we własnym zakresie,

- powtarza krótkie wiersze i teksty piosenek,

-rozpoznaje i nazywa owoce (gruszka, jabłko, śliwka itp.)

Aktywność artystyczna:

-dowolnie tańczy przy piosence,

-śpiewa piosenki,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, żółty,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny,

-reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki.

 

 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC CZERWIEC DLA GRUPY I „BIEDRONKI”

 

Tematy tygodniowe:

I Dzieci…

II Na naszym podwórku

III Biało- czerwoni

IV Nadchodzą wakacje

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

  − bawi się zgodnie z innymi dziećmi, odkłada zabawki na wyznaczone miejsce,

− przestrzega zakazów dotyczących zagrożeń na wakacjach,

-utrwala wiadomości o symbolach narodowych, interesuje się wydarzeniami bieżącymi,

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

− opowiada historyjkę,

-naśladuje odgłosy poruszanych zabawek, zimowej przyrody, powtarza podany tekst szeptem,

− wymienia cechy przyjaciela,

− powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, recytuje wiersz „Przyjaciel”,

− dodaje i odejmuje w zakresie pięciu

− uczestniczy w zabawie twórczej

-wymienia wybrane właściwości śniegu,

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na instrumentach perkusyjnych, reaguje na sygnał muzyczny,

− maluje portret przyjaciela,

− wykonuje prezent dla starszego kolegi,

− wycina elementy i układa je według wzoru,

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-naśladuje ruchy zabawek, skaczącego pajacyka.

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I „BIEDRONKI” NA MIESIĄC MAJ 2018

 

 

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

I        Polska mój dom

II       Muzyka jest wszędzie

III/IV  Święto rodziców

V       Wiosenna łąka

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

 

•    Nabywa poczucia przynależności narodowej,

•    Interesuje się krajem ojczystym i symbolami narodowymi,

•    Potrafi podać nazwę miasta, w którym mieszka oraz nazwę ulicy,

•    Składa bez wzoru pocięty obrazek, rozwija spostrzegawczość wzrokową,

•    Posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie pięciu i więcej,

•    Reaguje ruchem na wysokie i na niskie dźwięki, rozwija spostrzegawczość słuchową,

•    Rozpoznaje i nazywa poszczególne instrumenty muzyczne,

•    Rozpoznaje dźwięki poszczególnych instrumentów,

•    Rozbudza pod wpływem muzyki wyobraźnię, podejmuje różne formy ekspresji plastycznej, ruchowej oraz słownej,

•    Słucha, odtwarza i próbuje samodzielnie tworzyć muzykę, dostrzega zmiany charakteru muzyki,

•    Tworzy „zbiory” wg polecenia nauczycielki, porównuje ich liczebność, stosuje określenia „mniej”, „więcej”, „tyle samo”, „o jeden więcej”,

•    Odczuwa przynależność do swojej rodziny,

•    Jest świadome roli rodziców oraz swojej w rodzinie, szanuje rodziców,

•    Odpowiada na pytania dotyczące opowiadań, wierszy, opowiada co dzieje się na obrazku,

•    Objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki,

•    Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, porusza się rytmicznie przy piosenkach, muzyce, śpiewa piosenki, wyklaskuje rytm refrenu piosenek,

•    Rozpoznaje i nazywa poszczególne zwierzęta i owady żyjące na łące,

•    Rozpoznaje i nazywa kwiaty rosnące na łące, wykazuje zainteresowanie przyrodą,

•    Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych

•    Kształtuje wrażliwość estetyczną podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych.

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 

18.05. – Spartakiada

24.05. – Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

 

 

     ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY „BIEDRONKI” NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

1.     W ŚWIECIE TEATRU

2.     WIOSNA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

3.     WIOSNO! ACH TO TY!

4.     OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

•    Uczestniczy we wspólnych zabawach w parach, w grupie, współdziała podczas zabaw, porządkuje zabawki po skończonej zabawie.

•    Naśladuje głosy zwierząt z wiejskiego podwórka.

•    Dzieli z nauczycielem nazwy zwierząt na sylaby, powtarza wyraźnie usłyszane zdania.

•    Rozpoznaje i  nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka.

•    Liczy do czterech– posługuje się liczebnikami porządkowymi, segreguje klocki wg kształtu, dostrzega i układa rytm, ustala równoliczność zbiorów, łącząc je w pary.

•    Koloruje rysunki w konturach, rysuje wg słów wiersza.

•    Porusza się odpowiednio do słyszanego akompaniamentu, muzyki, śpiewa piosenki, rozpoznaje wybrane instrumenty perkusyjne po dźwiękach.

•    Wykonuje kurczaczka z papieru, elementy do teatrzyku sylwetowego.

•    Odgrywa na plecach partnera słyszaną opowieść- masażyki relaksacyjne.

•   Naśladuje ruchy zwierząt, różnych wymienionych przez nauczyciela postaci.

•    Ocenia zachowanie Agaty bohaterki wiersza M. Kownackiej Czy Agata kocha się w kwiatach?, wypowiada się na temat opowiadań, wierszy, teatrzyku.

•    Odpowiada na pytania dotyczące utworów literackich.

•    Wie, czego nie należy robić, żeby nie niszczyć środowiska wokół siebie.

•    Segreguje śmieci na te z papieru i te z tworzywa.

•    Wie, że są kwiaty pod ochroną i że nie wolno ich zrywać.

•    Rysuje proste kształty na tackach z piaskiem.

•    Wciela się w rolę smutnego, zniszczonego drzewka, a potem w rolę drzewka, o które dba ogrodnik.

•     Chodzi na czworakach, przechodzi przez tunel z obręczy.

•    Określa, jakiej baśni dotyczą postacie przedstawione w postaci kukiełek lub na obrazkach.

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I „BIEDRONKI”

NA MIESIĄC MARZEC 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

I    Były sobie dinozaury

II   Wiosna tuż-tuż

III  Nadeszła wiosna

IV  Wielkanoc tuż-tuż

V    Wielkanoc

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

•    Rozpoznaje dinozaury na obrazkach, potrafi podać nazwy poszczególnych dinozaurów, słucha ciekawostek na ich temat

•    Składa bez wzoru pocięty obrazek, rozwija spostrzegawczość wzrokową,

•    Posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie czterech i więcej,

•    Reaguje ruchem na wysokie i na niskie dźwięki, rozwija spostrzegawczość słuchową,

•    Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną: zwraca uwagę na kolory towarzyszące nadejściu wiosny, zwraca uwagę na

     wzrost temperatury powietrza wiosną,

•    Potrafi ułożyć obrazki według wzrastającej liczby elementów i według malejącej liczby elementów,

•    Potrafi narysować słoneczko według słów rymowanki,

•    Odpowiada na pytania dotyczące opowiadań, wierszy, opowiada co dzieje się na obrazku, próbuje opowiadać historyjkę,

•    Uczestniczy w zabawach ilustracyjnych, porusza się rytmicznie przy piosenkach, muzyce, śpiewa piosenki,

     wyklaskuje rytm refrenu piosenek,

•    Obserwuje wzrost hiacynta, dostrzega zmiany w jego rozwoju, wie co jest potrzebne roślinom aby mogły rosnąć,

•    Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych

•    Wymienia wybrane tradycje i zwyczaje wielkanocne, zapoznanie ze zwyczajem zdobienia jajek, przybliżenie tradycji wypieków

     wielkanocnych, zapoznanie ze zwyczajem oblewania wodą w  Lany Poniedziałek

•    Kształtuje wrażliwość estetyczną podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych,

•    Wykazuje zainteresowanie zwyczajami świątecznymi i aktywnym włączeniem się w ich przygotowanie,

 

 

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I „BIEDRONKI” NA MIESIĄC LUTY 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

·         ZABAWY NA ŚNIEGU

·         W KRAINIE PINGWINKA

·         TAK MIJA NAM CZAS

·         POZNAJEMY KOSMOS

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

− obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą: zwraca uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie, poznaje wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu, zwraca uwagę na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;

-zna niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów:  bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie;

− dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, nazywa pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i noc;

-poznaje nazwy wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słucha ciekawostek na ich temat, poznaje zawody związane z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma, poznaje ciekawostki, legendy na temat satelity Ziemi – Księżyca;

-zna warunki życia w różnych końcach świata, z zaciekawieniem ogląda pozycje

encyklopedyczne ukazujące życie ludzi na dalekiej Północy (Eskimosi), wie co to jest igloo;

-odpowiada na pytania dotyczące opowiadań, wierszy, opowiada co dzieje się na obrazku, opowiada historyjkę;

− posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie trzech i więcej, segreguje sylwety bałwanków według: budowy, nakrycia głowy i tego, co trzymają w rękach;

− układa papierową kulę względem siebie według poleceń nauczyciela, używa zwrotów: obok, za, przed, z prawej, z lewej;

− uczestniczy w zabawach ilustracyjnych, porusza się rytmicznie przy piosenkach, muzyce, śpiewa piosenki, wyklaskuje rytm refrenu piosenek;

− wykonuje ufoludka z plasteliny, maluje na podany temat, wypełnia rysunek bałwanka, rysuje kredką w jednym kolorze, wykonuje pracę plastyczną wg wzoru w formie kompozycji przestrzennej;

− uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych;

− bawi się wspólnie z młodszymi i ze starszymi kolegami;

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I

„BIEDRONKI”

NA MIESIĄC STYCZEŃ 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

·         MIJA CZAS

·         W KRAINIE BAŚNI

·         ZWIERZĘTA ZIMĄ

·         KOCHAM BABCIĘ, KOCHAM DZIADKA

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności), dziecko:

− słucha wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,  odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego,

− recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkie wiersze,

− ogląda wybrane pozycje literatury dziecięcej, zwraca uwagę na piękne ilustracje, obrazki,

− dokarmia zwierzęta w trudnych, zimowych warunkach, nazywa ptaki odwiedzające karmnik  (zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami),

− rozpoznaje wybrane zwierzęta po śladach na śniegu,

− nazywa członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek − podaje zależności między członkami rodziny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty,

 − uczestniczy w krótkim programie artystycznym,

-przelicza do 3 i więcej, używa liczebników porządkowych,

-rozwija orientację w przestrzeni, używa zwrotów: na, pod, za, obok,

-rozwija sprawności manualne poprzez wykonywanie prac plastycznych i technicznych związanych z tematyką i własnymi zainteresowaniami,

-śpiewa piosenki, reaguje na zmianę tempa w muzyce, wyklaskuje rytm, doskonali krok dostawny,

-bierze udział w zabawach w języku angielskim,

-bierze udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na powietrzu,

W związku ze zmiennością naszej aury zadania mogą ulec zmianie- gdy spadnie śnieg będziemy zajmować się urokami zimy (właściwości śniegu, lodu, zabawy na śniegu).

− dostrzega rytm organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

− nazywa pory dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc,

-poznaje sposoby mierzenia czasu: zegarek, kalendarz.

 ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ DLA GRUPY I „BIEDRONKI”

 

Tematy tygodniowe:

I Ulubione zabawy i zabawki

II Nadchodzi zima

III Święta- czas kolędowania

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − bawi się zgodnie z innymi dziećmi, odkłada zabawki na wyznaczone miejsce,

− uczestniczy w spotkaniu z Mikołajem, wspólnie z innymi ubiera choinkę, składa życzenia,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

-naśladuje odgłosy poruszanych zabawek, zimowej przyrody, powtarza podany tekst szeptem,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, recytuje wiersz „Choineczka”,,

 −liczy w zakresie trzech, porównuje wielkość stosując pojęcia duży- mały,

-wymienia wybrane właściwości śniegu,

Aktywność artystyczna:

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na bębenku, reaguje na sygnał muzyczny,

-maluje pędzlem rysunek gwiazdki, robi łańcuch na choinkę,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-naśladuje ruchy zabawek, skaczącego pajacyka,

-bawi się ze starszymi dziećmi i z rówieśnikami na zabawie karnawałowej.

 

  ZADANIA KSZTAŁCĄCO WYCHOWAWCZE DLA GRUPY I "BIEDRONKI"

                               LISTOPAD

Tematy tygodniowe:

I Nasi domowi ulubieńcy

II Domy i domki

III A deszcz pada i pada

IV Dbamy o zdrowie

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − buduje z klocków wspólnie z kolegami, grzecznie odnosi się do kolegów,

− wymienia pomieszczenia znajdujące się w domu,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań, odpowiada na pytania,

-ćwiczy wargi i język poprzez naśladowanie zwierząt domowych, listopadowej aury,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem, rozwiązuje zagadki,

 −wie, gdzie spędzają zimę wybrane zwierzęta ,

-wskazuje duże i małe zabawki, stosuje słowa: mało-dużo, krótki-długi,

Aktywność artystyczna:

- tańczy przy piosenkach; śpiewa piosenki, gra na bębenku, reaguje na sygnał muzyczny,

-koloruje rysunek kotka, wypełnia kontury pieska wełną, rysuje dom, rozdmuchuje kropki farby przez słomki, układa kompozycje z figur, lepi z plasteliny,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem na podane hasła,

-wskazuje i nazywa to, co dzieci powinny jeść by były zdrowe.

                                                   PAŹDZIERNIK

                                                           

Tematy tygodniowe:

I Przyszła jesień

II Kolorowe warzywa

III Bezpieczna droga

IV Nasze rodziny

 Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczno-emocjonalna:

  − podaje imiona rodziców; określa przedstawione stany emocjonalne,

− uczestniczy w zabawach z całą grupą, uczestniczy we wspólnych występach,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wierszy, opowiadań

-odpowiada na pytania dotyczące wierszy, opowiadań; wypowiada się na temat obrazków,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

 −rozwiązuje zagadki na temat środków lokomocji ,

-liczy dary jesieni we własnym zakresie, rozpoznaje i nazywa dary jesieni, warzywa.

Aktywność artystyczna:

-klaszcze podczas refrenu piosenki; dowolnie tańczy przy piosence; śpiewa piosenki,

-koloruje rysunek samochodu, wie, na jakim świetle przechodzimy przez ulicę,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, zielony,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny, reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki, naśladuje czynności wykonywane przez rodziców.

                                   

                               WRZESIEŃ

 

 

 

Tematy tygodniowe:

I Pierwszy raz w przedszkolu

II Jestem przedszkolakiem

III Nadchodzi jesień

IV Jesień w sadzie

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci

wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

Aktywność społeczna:

  − podaje swoje imię,

 − rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy,

− uczestniczy w zabawach z całą grupą,

Aktywność językowa:

-rozpoznaje i nazywa bohaterów wiersza „Biedronka w przedszkolu”,

-odpowiada na pytania dotyczące wierszy, opowiadań,

-wypowiada się na temat obrazka,

Aktywność poznawcza:

 − powtarza rymowanki i krótkie wierszyki za nauczycielem,

 −wskazuje na obrazku i na sobie wymienione części ciała ,

-powtarza wiersz „Mam trzy latka”,

-liczy dary jesieni, owoce we własnym zakresie,

-rozpoznaje i nazywa dary jesieni, owoce (kasztany, żołędzie, jarzębina, gruszka, jabłko, śliwka itp.)

Aktywność artystyczna:

-klaszcze podczas refrenu piosenki,

-dowolnie tańczy przy piosence,

-śpiewa piosenki,

-rysuje postać ludzką – koleżankę lub kolegę,

-rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, żółty,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

-reaguje na sygnał słowny,

-reaguje ruchem odpowiednio do słów rymowanki.