Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Grupa Jeżyki

"JEŻYKI" to grupa pięciolatków. W grupie tej pracują dwie nauczycielki: p. Aneta i p. Magda oraz asystentka: p. Izabela .

Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszej grupie, w roku szkolnym 2017/2018, obejmuje realizację podstawy programowej w oparciu o program wydawnictwa "Mac" oraz o Roczny Plan Pracy Przedszkola. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, zajęciach z języka angielskiego, gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korekty, grupowych zajęciach logopedycznych oraz w tańcu towarzyskim. Ponadto dzieci biorą udział w licznych koncertach umuzykalniających i przedstawieniach teatralnych.