Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Grupa Jeżyki

"JEŻYKI" to grupa 4-5-latków. W grupie tej pracują dwie nauczycielki: p. Irena i p. Ewelina oraz asystentka: p. Paulina .

Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszej grupie, w roku szkolnym 2018/2019, obejmuje realizację podstawy programowej w oparciu o program wydawnictwa WSiP "Od przedszkolaka do pierwszaka"- program wychowania przedszkolnego Iwony Brody.  Dzieciom zapewniamy ciągły rozwój w jego indywidualnym tempie, bezpieczny i wielokierunkowy poprzez bogatą ofertę edukacyjną. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, zajęciach z języka angielskiego, gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korekty, grupowych zajęciach logopedycznych. Ponadto dzieci biorą udział w licznych koncertach umuzykalniających i przedstawieniach teatralnych.