Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Jeżyki

ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC

                           MARZEC 2018r.- Grupa JEŻYKI

 

Tematyka

I tydzień- Tak mija nam czas.

II tydzień- Czy dinozaury żyły naprawdę.

III tydzień- Nadchodzi wiosna.

IV tydzień- Mamo Tato wolę wodę

V tydzień- Wielkanoc- zwyczaje i tradycje

 

Cele ogólne:

- poznawanie pracy zegarmistrza,

- utrwalanie nazw miesięcy i dni tygodnia,

- rozwijanie logicznego myślenia, zachęcanie do hodowania roślin,

- umuzykalnianie dzieci, utrwalanie nazw pór dnia,

- próby rozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie umiejętności liczenia; dodawania i odejmowania

- poznanie przypuszczalnych przyczyn wyginięcia dinozaurów,

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

- rozwijanie pamięci słuchowej,

- ćwiczenie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia,

- zapoznanie z kalendarzem pogody,

- rozumienie konieczności robienia wiosennych porządków,

- wykazywanie się wiedzą na temat zwierząt,

- zachęcanie do obserwacji przyrody

- zapoznanie z zakresu pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska- realizacja projektu „Mamo Tato wolę wodę”

- zapoznanie z tradycjami świątecznymi,

- zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek,

- tworzenie zbiorów równolicznych,

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

- rozwijanie mowy i myślenia,

- usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczych,

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

- zachęcanie do podejmowanie zabaw badawczych,

- łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni,

- rozwijanie integracji percepcyjno- motorycznej,

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej,

- rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości,

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

- Spacery po okolicy przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w przedwiośniu,

 

- wyjście do biblioteki, zajęcia GAP- „Dzielnice Gdańska”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC

                                                       STYCZEŃ 2018r.- Grupa JEŻYKI

 

Tematyka

I tydzień- Nadeszła zima.

II tydzień- W krainie baśni.

III tydzień- Zimowe potrzeby ptaków.

IV tydzień- Rodzice rodziców.

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty, nabycie przez dzieci nowych umiejętności)

- zwracanie uwagi na budowę książki ( okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację),

- przestrzeganie zasad korzystania z książek (odwracanie stron, oglądania tekstu

- rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,

- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych,

- tworzenie własnych książeczek dotyczących znanych bajek, lub wymyślonych,

- zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarni,

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi

na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne,

- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

- porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie,

- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych zimowych warunkach,

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,

- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu,

- przygotowanie programu artystycznego dla babci i dziadka,

- rozwijanie mowy i myślenia,

- usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego,

- rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczych,

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

- zachęcanie do podejmowanie zabaw badawczych,

- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

- łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni,

- rozwijanie integracji percepcyjno- motorycznej,

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej,

- rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości,

- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie,

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

- Spacery po okolicy przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie podczas zimy

- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

 

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

GRUDZIEŃ 2017 r. W GRUPIE „JEŻYKI"

TEMATYKA:

TYDZIEŃ I: W OCZEKIWANIU NA MIKOŁAJA

TYDZIEŃ II: DBAMY O ZDROWIE

TYDZIEŃ III: NADESZŁA ZIMA

TYDZIEŃ IV: ŚWIĘTA TUŻ TUŻ

 

- Uczestniczenie w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem,

- wypowiadanie się na interesujące je tematy w małych zespołach,

- rozumienie i dostosowanie się do słownych poleceń nauczyciela,

- uczestniczenie w zabawach usprawniających pracę narządów mowy- „Gimnastyka języka”, „Zabawy z językiem”,

- zadawanie pytań w sposób zrozumiały,

- uczestniczenie w zabawach grupowych, integracyjnych w małych zespołach,

- słucha krótkich utworów literackich,

- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące  w przyrodzie,

- dzieli wyrazy na sylaby,

-śpiewa piosenki z przedszkolnego repertuaru,

- uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastycznych,

- dba o higienę;odpowiednio się ubiera do warunków panujących na dworze,

- poznaje wybrane właściwości fizyczne śniegu i lodu,

- poznanie zwyczajów związanych ze świetami,

-poznanie historii Swi. Mikołaja,

- kultywowanie tradycji rodzinnych, zwyczajów związanych ze świetami (Mikołaj, Boże Narodzenie),

 

Działalność dodatkowa:

- Spacer w okolicy przedszkola-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

- Festyn Mikołajkowy

- Warsztaty Świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia

- Przedstawienie Jasełka „Gdy się Chrystus rodzi”

 

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC

                                                        LISTOPAD 2017r.- Grupa JEŻYKI

 

Tematyka

I tydzień- A deszcz pada i pada.

II tydzień- Polska mój dom.

III tydzień- Domy i domki.

IV tydzień- Urządzenia elektryczne.

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty, nabycie przez dzieci nowych umiejętności)

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat (Pp IV 2)

Rozwijanie sprawnośći fizycznej (Pp I 5)

Rozwijanie muzykalności (Pp IV 5)

Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości (Pp IV 1)

Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi (Pp IV 15)

Rozwijanie mowy i logicznego myślenia (Pp IV 2)

Usprawnianie narządów artykulacyjnych (Pp IV 2)

Rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych (Pp IV 1)

Zapoznanie się ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie (Pp IV 18)

Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych (Pp IV 18)

Zapoznanie z różnymi rodzajami domów (Pp)

Zapoznanie z symbolami narodowymi (Pp IV 7 )

Zapoznanie z legendą związaną z Warszawą ( Pp 7)

Zapoznanie z budową domu (Pp IV 22)

Zainteresowanie planowaniem mieszkania (Pp IV 22)

Rozwijanie słuch fonematycznego (Pp IV 2)

Zapoznanie się ze sposobami oświetlenia pomieszczeni a dawniej i dziś (Pp IV 22)

Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia (Pp IV 9)

Zapoznanie możliwości wykorzystania urzadzeń elektrycznych (Pp IV 22)

Łaczenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej (Pp IV 1)

Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole.(Pp I 1, I 2, I 3)

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.(Pp III 5)

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

(Pp IV 12)

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.(Pp I 5)

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

- Spacery po okolicy przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni.

- 08.11 - Warsztaty organizowane przez EduPark pt: EduMini Chemik

- 24.11 - Dzień Misia

- 30.11 - Andrzejkowe wróżby

 

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017r.

 

W GRUPIE JEŻYKI

 

 

          TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

      I     Jesień w sadzie

     II     Jesień na działce

    III    Skarby Morza Bałtyckiego

    IV    Nasze rodziny

     

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 

- Poznawanie wybranych owoców oraz nazywanie drzew owocowych (PP. I 2, I 5, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 8, IV 18)

- Rozwijanie umiejętności liczenia (PP. I 5, i 8, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 8, IV 15, IV 18)

- Zapoznanie z wyglądem sklepu, rozwijanie umiejetnosci malowania (PP I 5, I 8, III 4, III 8,III 9, IV 2, IV 7, IV 8, IV 18)

- Kształtowanie pojęcia liczb 1, 2; zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owowcowej (PP, I 5, I 8, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 15, IV 18)

- Rozwijanie mowy; klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie ( PP.  I 5, I 8, III 4, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 8, IV 15, IV 18)

- Rozwijanie umiejętności obserwacji ;rozpoznawanie i nazywanie warzyw (PP. I 5, I 8, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 18)

- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat ; poznanie litery a (PP. I 5, I 8, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 4, IV 14, IV 18)

- Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego ; rozwijanie poczucia rytmu ( PP. I 5,  I 8, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV  7, IV  16, IV 18)

- Kształtowanie pojęcia liczby 3; zapoznanie ze sposobami kiszenia ogórków i kapusty (PP. I 5, I 8, II 4, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 8, IV 15, IV 18)

- Poznanie litery M ; rozwijanie mowy i myślenia (PP. I 5, I 4, I 8, III 4, III 8, IV 2, IV 4, IV 8, IV 15, IV 19, IV 20)

- Określanie relacji między członkami rodziny; usprawnianie narządów artykulacyjnych (PP. I 5, I 8, III 4, III 8, IV 2, IV 20)

- Wyrabianie spostrzegawczości; rozwijanie wrażliwości muzycznej ( PP. I 5, I 8, III 4, III 8, IV 2, IV 7, IV 20)

- Rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami (PP. I 5, I 8, I 9, III 4, III 8, IV 2, IV 8, IV 11, IV 12)

- Poznanie litery e (PP. I 1, I 5, I 8, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 4)

- Kształtowanie reakcji ruchowych na różnorodny charakter muzyki; porównywanie zbiorów równolicznych (PP. I 5, I 8, II 10, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 4, IV 7, IV 8, IV 15)

- Kształtowanie pojęcia liczby 4 (PP. I 1, I 5, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 8, IV 15, IV 18)

- Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierzat (PP. I 5, I 8, I 9, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 4, IV 18)

- Rozpoznaje na mapie kontur Polski (PP. IV 10)

- Wie, że na mapie morze jest zaznaczone kolorem niebieskim (PP. IV 10)

- Wie skąd wzięły się bursztyny (PP. IV 9)

 

Dodatkowa aktywność:

- Spacer po okolicy przedszkola w poszukiwaniu jesieni

- Wyjazd na wycieczkę do Muzeum Morskiego w Gdańsku

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCACE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017r.- Grupa JEŻYKI

 

Tematyka

I, II tydzień- Przedszkole- drugi dom.

III tydzień- Uliczne sygnały.

IV tydzień- Jesień w lesie i parku.

 

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty, nabycie przez dzieci nowych umiejętności)

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. (P,p II 2,II 3, II 6)

Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.(P p III 1, III 4, III 5)

 Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. (Pp IV 2)

Zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego.(Pp IV 2 )

Zapoznanie z podstawowymi zasadami pieszego i kołowego ruchu drogowego.(Pp IV 2, IV 9)

Umuzykalnienie dzieci.(Pp IV 9)

Rozwijanie sprawności manualnej.(Pp IV 1)

Rozwijanie orientacji przestrzennej.(Pp IV 14)

Przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia.(Pp IV 2)

Rozwijanie słuchu fonematycznego.(Pp IV 2)

Rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych, ukośnych.(Pp IV 8)

Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści.(Pp IV 18)

Poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów jej zbierania.(Pp IV 18)

Rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki.(Pp IV 7)

Wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej. (Pp IV 1)

Rozwijanie mowy.(Pp IV 2)

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych różnicowanie głosek.(Pp IV 2)

Rozwijanie umiejętności liczenia.(Pp IV 15)

Zapoznanie się ze sposobem przygotowania się zwierząt do zimy.(Pp IV 18)

Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego.(Pp  IV 1)

Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.(Pp IV  9)

Zwrócenie uwagi na pokarmy spożywane przez zwierzęta.(Pp IV 18)

Łaczenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole.(Pp I 1, I 2, I 3)

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.(Pp III 5)

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

(Pp IV 12)

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.(Pp I 5)

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

Spacery po okolicy przedszkola w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie podczas nadchodzącej jesieni.

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC CZERWIEC 2017R. W GRUPIE „JEŻYKI”

 

Tematy kompleksowe:

1.Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

4. Zbliżają się wakacje

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 • Chętnie opowiada o pracy swoich rodziców  (P.P.3.2)
 • Odgaduje nazwę zawodu na podstawie charakterystycznego ubioru i narzędzi (P.P 6.1)
 • Ma szacunek do ludzi wykonujących niebezpieczne zawody (P.P 6.1)
 • Zapamiętuje numery telefonów alarmowych i dowiaduje się, w jakich sytuacjach można z nich korzystać (P.P. 6.1)
 • Poznaje głoskę h i wysłuchuje ją w słowach (P.P 14.7)
 • Koncentruje uwagę na dźwięku (P.P 8.1)
 • Rozwija wyobraźnię podczas samodzielnych prac konstrukcyjnych (P.P 6.1)
 • Rozładowuje napięcie przez udział w zabawach muzycznych (P.P 8.3)
 • Poznaje krajobrazy odległych krajów (P.P 12.1)
 • Poszerza swoją wiedzę o życiu zwierząt (P.P 12.3)
 • Wykazuje się pomysłowością  podczas wykonywania pracy plastycznej (P.P 9.1)
 • Używa zwrotów grzecznościowych podczas rozmów z rówieśnikami i dorosłymi (P.P 1.1)
 • Rozumie określenie położenia i kierunku w przestrzeni (P.P 13.5)
 • Zachowuje ostrożność w kontaktach z osobami obcymi (P.P 6.1)
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą (P.P 6.5)
 • Szybko reaguje na umówiony sygnał podczas zabawy (P.P 6.5)

 

Zaplanowane działania:

13.06- wyjazd do Teatru Miniatura

19.06- wycieczka do Godziszewa do Zagrody Kociewskiej

 

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

 

NA MIESIĄC MAJ 2017r. W GRUPIE JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I Polska- Nasza Ojczyzna.

II Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

III Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

IV Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

V Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 

- wypowiada się na dany temat, dzieli się przeżyciami (Podstawa Programowa, obszar – 14.4.)

- wie, że jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, nasz kraj, to Rzeczpospolita Polska, zna symbole narodowe (Podstawa Programowa, obszar- 15.2., 15.3., 15.4.)

- ma świadomość tego, że każdy człowiek jest inny, ale należy go szanować (Podstawa Programowa, obszar- 15.5.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- zacieśnia więzi rodzinne, (Podstawa Programowa, obszar – 15.1., 15.5.)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

-doskonali umiejętność samodzielnego dobierania ubrań do stanu pogody, (Podstawa Programowa, obszar – 2.4.)

poznaje graficzny zapis liter i cyfr (Podstawa Programowa, obszar – 14.6., 14.7., 14.8., 14.9.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- pamięta o konieczności sprzątania swojego miejsca pracy, (Podstawa Programowa, obszar – 2.4.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- rozwija wyobraźnię, obserwując stan pogody (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2.)

- rozumie znaczenie symboli graficznych określających zjawiska atmosferyczne (Podstawa Programowa, obszar- 11.1., 11.2.)

- wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa (Podstawa Programowa, obszar – 1.2., 6.5.)

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

15.05. i 29.05.IMPROBAJA”- WARSZTATY BAJKOPISARSKIE DLA DZIECI

27.05. -  FESTYN RODZINNY

 

 

ZAMIERZENIA PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2017R

W GRUPIE JEŻYKI

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Poznaję swój organizm
 2. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
 3. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza
 4. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 • Wskazuje części ciała oraz podaje nazwy czynności , jakie nimi wykonuje (P.P- 11.1)
 • Stosuje pojęcia określające stosunki przestrzenne: nad, pod, za, przed, obok (P.P-13.5)
 • Wypowiada się na określony temat słowami, ruchem, gestem, mimiką (P.P- 7.2)
 • Poznaje tradycję Świąt Wielkanocnych (P.P- 15.4)
 • Doskonali umiejętność tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów (P.P- 4.2)
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe (P.P- 14.3)
 • Wyrabia zdrowe nawyki żywieniowe (P.P – 5.1)
 • Rozwija zdolność kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów (P.P- 13.7)
 • Kształtuje nawyk dbania i szanowania przyrody  (P.P- 12.1)
 • Bierze udział w Akcji Sprzątania Świata (P.P- 12.3)
 • Rozwija umiejętność porządkowania rzeczy (P.P- 2.4)

 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

05.04- (ŚRODA)- WYCIECZKA DO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

11.04- (WTOREK)-WARSZTAY WIELKANOCNE z rodzicami (w godz.16- 18.00)

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MARZEC 2017r.

W GRUPIE JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

II Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

III Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

IV Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

V Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 

- wypowiada się na dany temat, dzieli się przeżyciami (Podstawa Programowa, obszar – 14.4.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- zacieśnia więzi rodzinne, (Podstawa Programowa, obszar – 15.1., 15.6.)

- poznaje charakterystyczne cechy wiosny, (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

-doskonali umiejętność samodzielnego dobierania ubrań do stanu pogody, (Podstawa Programowa, obszar – 2.4.)

poznaje graficzny zapis liter i cyfr (Podstawa Programowa, obszar – 14.6., 14.7., 14.8., 14.9.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny (Podstawa Programowa, obszar – 12.1., 12.2., 12.3.)

- porównuje dwa obrazki i wyszukuje szczegóły, którymi się różnią, (Podstawa Programowa, obszar- 14.2.)

- pamięta o konieczności sprzątania swojego miejsca pracy, (Podstawa Programowa, obszar – 2.4.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- doskonali umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, oraz stosowania określeń: obok, za, przed, na, pod, nad, (Podstawa Programowa, obszar – 13.4),

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- rozwija wyobraźnię, obserwując stan pogody (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2.)

- rozumie, że należy szanować osoby starsze i właściwie zachowywać się w ich towarzystwie (Podstawa Programowa, obszar – 1.6.)

- wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa (Podstawa Programowa, obszar – 1.2., 6.5.)

 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 

08.03.2017 – Dzień Kobiet

21.03.2017 – Powitanie wiosny

 

 

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY 2017R

W GRUPIE JEŻYKI

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Do sklepu wyruszamy, gdy zakupy robić mamy
 • O zwierzętach swych pamiętaj, przytul, nakarm nie od święta
 • Podróżować każdy może na rowerze, na motorze
 • Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę

CELE OPERACYJNE: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 • Poznaje różne placówki handlowe i specyfikę zawodu sprzedawcy (P.P. 15.3)
 • Kształtuje właściwe nawyki i zachowania podczas spacerów i  wycieczek w miejscach publicznych (P.P. 6.2)
 • Doskonali umiejętność mierzenia (P.P. 13.6)
 • Zdobywa wiedzę na temat różnych pojazdów i sposobów podróżowania (P.P. 6.2)
 • Doskonalenie wymowy przez  ćwiczenia fonacyjne (P.P.3.2)
 • Wdraża się do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i w całej grupie (P.P. 1.2)
 • Rozwija umiejętność wychwytywania powtarzających się regularności (P.P. 13.7)
 • Podejmuje próby globalnego czytania prostych wyrazów (P.P. 14.2)
 • Rozwija spostrzegawczość i pamięć wzrokową (P.P. 14.1)
 • Przygotowuje się do nauki pisania (P.P. 14.3)
 • Usprawnia współpracę ręki i oka (P.P. 14.4)
 • Rozwija umiejętność odpoczynku i relaksacji przy muzyce  (P.P. 5.1)
 • Poznaje różne gatunki zwierząt żyjących w środowisku naturalnym i hodowanymi w domu (P.P. 12.3)
 • Doskonali umiejętność zrozumienia informacji podanych w formie kodów (P.P. 14.5)

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

10.02 (PIĄTEK)- Uroczystość z okazji obchodów DNIA BABCI I DZIADKA

14.02- WALENTYNKI

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ 2017r.

W GRUPIE JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

II Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

III Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

IV Urządzenia elektryczne

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 

- zna różne znaczenia jednego słowa (Podstawa Programowa, obszar – 3.3.)

- wypowiada się na dany temat, dzieli się przeżyciami (Podstawa Programowa, obszar – 14.4.)

- interesuje się historią swojego kraju (Podstawa Programowa, obszar – 15.4.)

- poznaje dawne budowle – zamki (Podstawa Programowa, obszar – 9.3.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- poznaje charakterystyczne cechy zimy, (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

- doskonali umiejętność samodzielnego dobierania ubrań do stanu pogody, (Podstawa Programowa, obszar – 2.4.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- porównuje dwa obrazki i wyszukuje szczegóły, którymi się różnią, (Podstawa Programowa, obszar- 14.2.)

- pamięta o konieczności sprzątania swojego miejsca pracy, (Podstawa Programowa, obszar – 2.4.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- rozpoznaje i nazywa bohaterów poszczególnych baśni, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5)

- potrafi ocenić postępowanie bohaterów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5)

- doskonali umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, oraz stosowania określeń: obok, za, przed, na, pod, nad, (Podstawa Programowa, obszar – 13.4),

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- , (Podstawa Programowa, obszar – 14.5., 14.6.),

- rozwija wyobraźnię, obserwując stan pogody (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2.)

- bierze udział w zabawach badawczych (Podstawa Programowa, obszar- 4.1.)

- rozumie, że należy szanować osoby starsze i właściwie zachowywać się w ich towarzystwie (Podstawa Programowa, obszar – 1.6.)

- wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa (Podstawa Programowa, obszar – 1.2., 6.5.)

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 10.01.2017- Bal karnawałowy

 

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

W GRUPIE JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Zasypało cały świat, nocą z nieba śnieżek spadł
 • Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają
 • W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

CELE OPERACYJNE: SPODZIEWANE EFEKTY- NABYCIE PRZEZ DZIECI NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • Tworzy estetyczne prace plastyczne i sprząta swoje miejsce pracy (P.P 9.1)
 • Interesuje się środkami przekazu i zdobywania informacji (P.P 14.4)
 • Porównuje i klasyfikuje obiekty (P.P 13.3)
 • Poznaje gatunki i zwyczaje ptaków zimujących w Polsce (P.P 12.3)
 • Rozwija prawidłową wymowę przez ćwiczenia artykulacyjne (P.P 3.2)
 • Posiada świadomość własnego „ja” oraz orientację przestrzenną (P.P 13.5)
 • Rozumie sens sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (P.P 2.4)
 • Poznaje świąteczne tradycje w Polsce i na świecie (P.P 15)
 • Wzbogaca słownictwo (P.P 3.4)
 • Formułuje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym (P.P 3.1)
 • Rozwija pamięć poprzez uczenie się tekstów na pamięć (P.P 3.3)

Zaplanowane działania:

 • 06.12 godz. 16.30- Festyn Mikołajowy przy SM Południe
 • 09.12 godz 10.00- warsztaty pt DROGA KRÓLEWSKA z licencjonowanym przewodnikiem Panią Ewą Kowalską
 • 16.12- wigilia w grupie, koncert muzyczny
 • 19.12 –Warsztaty Świętego Mikołaja,  Jasełka

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LISTOPAD 2016r.

W GRUPIE JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

2. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

3. Parasole czas wyciągnąć, jesień w pełni, deszcz nadciąga

4.  Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 

- doskonali umiejętność kontynuowania rytmu, (Podstawa Programowa, obszar – 14.2.)

- doskonali umiejętności manualne, (Podstawa Programowa, obszar – 9.1),

- poznaje tekst Hymnu Narodowego, Podstawa Programowa, obszar – 15.4.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- poznaje charakterystyczne cechy listopadowej pogody, (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

- doskonali umiejętność samodzielnego dobierania ubrań do stanu pogody, (Podstawa Programowa, obszar – 2.4.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- poznaje i rozróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, (Podstawa Programowa, obszar- 12.1.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- rozpoznaje i nazywa bohaterów poszczególnych baśni, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5)

- potrafi ocenić postępowanie bohaterów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5)

- doskonali umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, oraz stosowania określeń: obok, za, przed, na, pod, nad, (Podstawa Programowa, obszar – 13.4),

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- próbuje samodzielnie wymyślić zakończenie bajki, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5., 14.6.),

- rozwija wyobraźnię, obserwując stan pogody (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2.)

- bierze udział w zabawach badawczych (Podstawa Programowa, obszar- 4.1.)

 

 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 10.11. akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- 25.11. Dzień Pluszowego Misia

 

- 30.11. Andrzejki

 

 

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016R W GRUPIE JEŻYKI

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Stop! Uwaga ! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!
 2. Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie.
 3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane.
 4. Las szumi jesiennie już się robi sennie.

 

 

CELE OPERACYJNE: SPODZIEWANE EFEKTY- NABYCIE PRZEZ DZIECI NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • Poznaje zasady bezpieczeństwa na terenie przedszkola (P.P. -6.5)
 • Wdraża się do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka” (P.P.- 1.2)
 • Kształtuje elementarne nawyki higieniczne (P.P.- 2.1)
 • Kształtuje nawyki utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy (P.P.- 2.5)
 • Doskonali umiejętność porównywania i liczenia (P.P. – 13.3)
 • Rozwija wymowę poprzez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne (P.P.-3.1)
 • Eksperymentuje z kolorami (P.P.- 9.1)
 • Wnikliwie obserwuje piękno otaczającej przyrody (P.P.-12.3)
 • Relaksuje się przy muzyce (P.P.- 8.4)
 • Wyraża emocje podczas zabaw teatralnych (P.P.-7.2)
 • Poznaje las i jego mieszkańców (P.P.- 12.1)
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych w przedszkolu i na powietrzu (P.P.- 5.4)

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2016r.

W GRUPIE JEŻYKI

 

 

          TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

      I     Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

     II    W moim domu nie nudzi się nikomu

    III    Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

    IV    Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 

 

Cele operacyjne: spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (Podstawa Programowa, obszar- 6.5.)

- Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka” (Podstawa Programowa, obszar - 1.2.)

- Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych (Podstawa Programowa, obszar- 1.1.)

- Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej (Podstawa Programowa, obszar 13.4.)

- Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek (Podstawa Programowa, obszar - 14.5.)

- Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej (Podstawa Programowa, obszar - 15.1., 15.5.)

- Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka (Podstawa Programowa, obszar- 9.2., 10.1.)

- Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia ( Podstawa Programowa, obszar- 13.1., 13.3)

- Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych (Podstawa Programowa, obszar – 2.1., 2.3.)

- Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (Podstawa Programowa, obszar- 4.3.)

- Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy (Podstawa Programowa, obszar- 14.6.)

- Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy (Podstawa Programowa, obszar – 2.5.)

- rozwijanie umiejętności wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

- rozwijanie sprawności fizycznej, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MAJ 2016r.

W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

I    Nasze zabawki

II   Wyprawa na łąkę

III  Dla mamy i taty

IV  Czyste powietrze wokół nas

V Witamy lato

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- utrwala i przestrzega zasady korzystania z zabawek, ( Podstawa Programowa- obszar 1.2. ),

- doskonali przeliczanie elementów w zakresie 6 i więcej, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi ( Podstawa Programowa- obszar 13.1., 13.3.)

- potrafi pracować wg poleceń n-lki – rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,

( Podstawa Programowa- obszar 14.1., 14.2., 14.3 )

- doskonali percepcję słuchową: dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby ( Podstawa Programowa- obszar 14.6. )           

- poznaje najbardziej znane gatunki zwierząt i roślin żyjących na łące, ( Podstawa Programowa- obszar 12.1.),

- poszerza wiadomości na temat wybranych owadów zamieszkujących łąkę, ( Podstawa Programowa- obszar 12.1.)

- doskonali umiejętności manualne, rozwija wyobraźnię ( Podstawa Programowa- obszar 5.1.)

- odczytuje globalnie nowe wyrazy, wysłuchuje głoski w nagłosie i wygłosie, dzieli wyrazy na sylaby i podaje ich liczbę, ( Podstawa Programowa- obszar 14.4., 14.6.),

- uświadamia sobie jak ważną rolę w życiu dziecka pełni rodzina, zwłaszcza mama i tata,

( Podstawa Programowa- obszar 15.1.),

- uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu,  ( Podstawa Programowa- obszar 5.4.),

- poznaje różne źródła dymów, ( Podstawa Programowa- obszar 5.1., 6.3.),

- uświadamia sobie szkodliwość dymu papierosowego (Podstawa Programowa- obszar 5.1., 6.3),

- poznaje skutki palenia papierosów, ( Podstawa Programowa- obszar 5.1., 6.3. ),

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 17.05. – przedstawienie wiosenne

 

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2016r. 

W  GRUPIE  JEŻYKI

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I        Moja miejscowość

II       Wiosenne uprawy

III      Święto Ziemi

IV      Jestem Polakiem

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- poznaje nazwę miejscowości, w której mieszka ( Podstawa Programowa, obszar- 15.2.),

- poznaje herb swojej miejscowości oraz charakterystyczne miejsca (Podstawa Programowa, obszar- 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5.),

- doskonali umiejętności manualne, (Podstawa Programowa, obszar – 9.1),

- rozwija słuch i umiejętności wokalno-ruchowe (Podstawa Programowa, obszar- 8.1., 8.2., 8.4.)

- rozwija umiejętności kulturalnego zachowania się podczas przedstawień teatralnych (Podstawa Programowa, obszar- 7.1.)

- prawidłowo posługuje się liczebnikami w określonym zakresie (Podstawa Programowa, obszar- 13.3.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- obserwuje przyrodę wiosną oraz dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2., 12.3.)

- poznaje warunki, jakie są potrzebne do wzrostu roślin (Podstawa Programowa, obszar- 12.2.)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

   obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- wypowiada się na temat zasłyszanych utworów literackich (Podstawa Programowa, obszar- 3.1.)

- dba o środowisko przyrodnicze (Podstawa Programowa, obszar 12.1., 12.2., 12.3.)

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC MARZEC 2016r W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

I    Zawody naszych rodziców

II   Zdrowe odżywianie

III  Witamy wiosnę

IV  Zielona wiosna zajączka Kicusia

V Z wizytą na wsi

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- wypowiada się na temat pracy ludzi wykonujących różne zawody oraz o pracy rodziców, ( Podstawa Programowa- obszar 15.1. ),

- poznaje różne rodzaje sklepów oraz artykuły, które można w nich kupić, ( Podstawa Programowa- obszar 15.1., 15.2 )

- potrafi pracować wg poleceń n-lki – rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,

( Podstawa Programowa- obszar 14.1., 14.2., 14.3 )

- rozwija umiejętność dodawania i odejmowania elementów, ( Podstawa Programowa- obszar 13.2. )   

- poznaje czynności wykonywane przez fryzjerkę, ekspedientkę, listonosza, ogrodnika, kucharkę, ( Podstawa Programowa- obszar 1.1.),

- poznaje zasady zdrowego odżywiania, ( Podstawa Programowa- obszar 5.1.)

- rozumie wpływ zdrowego odżywiania na życie i zdrowie człowieka, ( Podstawa Programowa- obszar 5.1.)

- próbuje czytać globalnie proste wyrazy, ( Podstawa Programowa- obszar 14.4, 14.6.),

- zwraca uwagę na nagłe zmiany pogody, charakterystyczne dla wczesnowiosennej pogody ( Podstawa Programowa- obszar 11.1.),

- poznaje wybrane gatunki wiosennych kwiatów,  ( Podstawa Programowa- obszar 12.1, 12.2, 12.3),

- doskonali sprawność motoryczną, słuchową i wzrokową, ( Podstawa Programowa- obszar 14.3.),

- poznaje zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi ( Podstawa Programowa- obszar 9.2.),

- utrwala nazwy zwierząt mieszkających na wsi, ( Podstawa Programowa- obszar 12.1, 12.2, 12.3),

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 08.03. – świętowanie Dnia Kobiet

- 21.03. – powitanie wiosny

 

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC LUTY 2016r. W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I        Urządzenia elektryczne

II       Zima nie jest zła

III      Przygody w krainie bałwanków

IV      Kosmiczna wyprawa zajączka Kicusia

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- poznaje urządzenia z gospodarstwa domowego ( Podstawa Programowa, obszar- 10.3.),

- poznaje zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin, zwierząt, wie jak ich uniknąć (Podstawa Programowa, obszar- 6. 3.),

- doskonali umiejętności manualne, (Podstawa Programowa, obszar – 9.1),

- rozwija słuch i umiejętności wokalno-ruchowe (Podstawa Programowa, obszar- 8.1., 8.2., 8.4.)

- rozwija umiejętności kulturalnego zachowania się podczas przedstawień teatralnych (Podstawa Programowa, obszar- 7.1.)

- prawidłowo posługuje się liczebnikami w określonym zakresie (Podstawa Programowa, obszar- 13.3.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- obserwuje przyrodę zimą oraz dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2., 12.3.)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

   obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- wypowiada się na temat zasłyszanych utworów literackich (Podstawa Programowa, obszar- 3.1.)

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

 

12.02.2016r. – Świętowanie Walentynek

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ 2016r.

W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I    Witamy Nowy Rok

II   Biała zima zajączka Kicusia

III  Dla babci i dziadka

IV  Bezpieczne zabawy zimowe

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- poznaje zwyczaje i tradycje związane z karnawałem, ( Podstawa Programowa- obszar 3.3. ),

- poznaje nową technikę plastyczną – malowanie nitką, ( Podstawa Programowa- obszar 9.1.),

- rozwija umiejętność przeliczanie elementów zbioru, ( Podstawa Programowa- obszar 13.1., )

- potrafi pracować wg poleceń n-lki – rozwija koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, ( Podstawa Programowa- obszar 14.1., 14.2., 14.3 )

- doskonali umiejętność dokończenia podanego rytmu, ( Podstawa Programowa- obszar 8.1., 8.2. )      

- wymienia zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych ( Podstawa Programowa- obszar 6.2.),

- dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne typowe dla zimy, ( Podstawa Programowa- obszar 11.1.)

- poznaje etapy powstawania śniegu, ( Podstawa Programowa- obszar 4.1., 4.3.)

- rozumie potrzebę dostosowania ubioru do stanu pogody – klasyfikuje ubrania wg pory roku, ( Podstawa Programowa- obszar 4.2., 5.1., 6.3.),

- uczestniczy  w zabawach ruchowych, ( Podstawa Programowa- obszar 5.3., 5.4.),

- rozwija słuch fonematyczny – dzieli proste słowa na sylaby,  ( Podstawa Programowa- obszar 14.4, 14.6),

- rozwija motorykę małą, ( Podstawa Programowa- obszar 9.2.),

- doskonali orientację przestrzenną: nad, pod, obok, na, ( Podstawa Programowa- obszar 13.4.),

- doskonali umiejętność recytowania wierszy, przezwycięża tremę przed publicznymi występami, ( Podstawa Programowa- obszar 7.1., 7.2., 8.1.8.2.),

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 21.01. – występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. 

W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I      Mikołaj tuż, tuż…

II    Moja rodzina

III  Święta w naszym przedszkolu

IV  Przyszła do nas zima

V   Powitanie Nowego Roku

 

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- doskonali umiejętności manualne, (Podstawa Programowa, obszar – 9.1),

- poznaje teksty piosenek świątecznych i kolęd (Podstawa Programowa, obszar – 8.1., 8.2.)

- wymienia imiona rodziców i innych członków rodziny (Podstawa Programowa, obszar –15.1.)

- rozwija słuch i umiejętności wokalno-ruchowe (Podstawa Programowa, obszar- 8.1., 8.2., 8.4.)

- rozwija umiejętności kulturalnego zachowania się podczas przedstawień teatralnych (Podstawa Programowa, obszar- 7.1.)

- prawidłowo posługuje się liczebnikami w określonym zakresie (Podstawa Programowa, obszar- 13.3.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- obserwuje przyrodę zimą oraz dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2., 12.3.)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

   obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- doskonali umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, oraz stosowania określeń: obok, za, przed, na, pod, nad, (Podstawa Programowa, obszar – 13.4),

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- wypowiada się na temat zasłyszanych utworów literackich (Podstawa Programowa, obszar- 3.1.)

 

 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 03.12.2015 - wyjście do teatru

- 04.12.2015 - spotkanie z Mikołajem

- 17.12.2015 - Jasełka

- 21.12.2015 - Wigilia grupowa

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LISTOPAD 2015r. 

W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I      Przygotowanie do zimy

II    Szara jesień zajączka Kicusia

III  Jesień w lesie

IV  Baśnie i bajki na deszczowe dni

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- poznaje i rozróżnia ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów (bocian, jaskółka), pozostające z nami cały rok (sikorka, wrona, wróbel) oraz przylatującego do nas na zimę gila, (Podstawa Programowa, obszar – 12.1., 12.3.)

- poznaje miejsca zimowego snu zwierząt, takich jak niedźwiedź, jeż, pszczoły, (Podstawa Programowa, obszar – 12.1., 12.3.)

- doskonali umiejętność kontynuowania rytmu, (Podstawa Programowa, obszar – 14.2.)

- doskonali umiejętności manualne, (Podstawa Programowa, obszar – 9.1),

- poznaje tekst Hymnu Narodowego, Podstawa Programowa, obszar – 15.4.)

- rozwija sprawność fizyczną, (Podstawa Programowa, obszar –5.3., 5.4.)

- poznaje charakterystyczne cechy listopadowej pogody, (Podstawa Programowa, obszar – 11.1, 11.2)

- rozwija umiejętność wycinania elementów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.3, 9.1.)

- doskonali umiejętność samodzielnego dobierania ubrań do stanu pogody, (Podstawa    Programowa, obszar – 2.4.)

- doskonali umiejętność poprawnego przeliczania elementów, (Podstawa Programowa,

   obszar – 13.1)

- doskonali umiejętność klasyfikowania i porównywania przedmiotów, (Podstawa Programowa, obszar – 4.2.)

- poznaje i rozróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, (Podstawa Programowa, obszar- 12.1.)

- rozwija umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby, (Podstawa Programowa, obszar – 14.6)

- rozpoznaje i nazywa bohaterów poszczególnych baśni, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5)

- potrafi ocenić postępowanie bohaterów, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5)

- doskonali umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, oraz stosowania określeń: obok, za, przed, na, pod, nad, (Podstawa Programowa, obszar – 13.4),

- słucha wierszy, opowiadań i baśni (Podstawa Programowa, obszar – 14.5),

- próbuje samodzielnie wymyślić zakończenie bajki, (Podstawa Programowa, obszar – 14.5., 14.6.),

 

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 10.11. akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

- 25.11. Dzień Pluszowego Misia

- 27.11. Andrzejki

 

 

 

 

 ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r 

W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

Tydzień I  „Chcemy być zdrowi”

Tydzień II  i III „Kolorowa jesień zajączka Kicusia”

Tydzień IV  „Chcemy być bezpieczni”

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

 

- zachęcanie do uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych (Podstawa Programowa- obszar 5.3., 5.4., 8.2.)

- zachęcanie do uważnego słuchania i swobodnych wypowiedzi na temat utworów literackich (Podstawa Programowa- obszar 3.1., 3.2.)

- rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się (Podstawa Programowa- obszar 3.1., 3.2.)

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji (Podstawa Programowa- obszar1.1.)

- zachęcanie  do dbałości o swoje zdrowie i orientowanie się w zasadach zdrowego żywienia (Podstawa Programowa- obszar 5.1.)

- pomaganie w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (Podstawa Programowa- obszar 11.1.)

- wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (Podstawa Programowa- obszar 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.)

- rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonywania prac plastycznych (Podstawa Programowa- obszar 9.1.)

- zachęcanie do śpiewania piosenek z dziecięcego repertuaru (Podstawa Programowa- obszar 8.1., 8.4.)

- zapoznanie z charakterystycznymi oznakami jesieni (Podstawa Programowa- obszar 13.6., 12.3.)

 

 

 

ZAMIERZENIA  PRACY  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2015r.

W  GRUPIE  JEŻYKI

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

I    W naszym przedszkolu

II  Zajączek Kicuś i przyjaciele

III  Bawimy się razem

IV  Chcemy być bezpieczni

 

Cele operacyjne:  spodziewane efekty- nabycie przez dzieci nowych umiejętności:

- zapoznaje się z wyglądem i wyposażeniem sali, ( Podstawa Programowa- obszar 3.3. ),

- rozpoznaje swój znaczek, ( Podstawa Programowa- obszar 2.1. ),

- wymienia zasady panujące w przedszkolu oraz próbuje ich przestrzegać,

( Podstawa Programowa- obszar 1.1., 1.2., 2.1.,2.2., 2.5., 6.1. 6.3., 6.5.),

            * prawidłowego zachowywania się w łazience,

            * odpowiedniego zachowywania się w szatni,

            * bezpiecznego korzystania ze sprzętów w ogrodzie przedszkolnym,

            * bezpiecznej zabawy i bezpiecznego przebywania w przedszkolu,

            * kulturalnego sposobu spożywania posiłków

- wymienia zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych – trening chodzenia w parch oraz przechodzenia przez przejście dla pieszych , ( Podstawa Programowa- obszar 6.2.),

- wspólnie ustala regulaminu grupy „Jeżyki”, ( Podstawa Programowa- obszar 1.1., 1.2., 3.1., 3.3., 3.4.),

- śpiewa i przekazuje ruchem treść piosenki „Zajączek Kicuś”, ( Podstawa Programowa- obszar 8.1., 8.2., 8.4.),

- potrafi wyrecytować fragment wiersza, „Kodeks czterolatka”, ( Podstawa Programowa- obszar 14.5., 3.1.),

- uczestniczy  w zabawach ruchowych, ( Podstawa Programowa- obszar 5.3., 5.4.),

- rozwija słuch fonematyczny – dzieli proste słowa na sylaby,  ( Podstawa Programowa- obszar 14.4, 14.6),

- rozwija motorykę małą, ( Podstawa Programowa- obszar 9.2.),

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

- 30.09. – świętowanie Dnia Chłopaka