Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Grupa Pszczółki

 

Grupa PSZCZÓŁEK mieści się  w Punkcie Przedszkolnym ,,Centrum Zabawy" w  budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 10.

Grupę prowadzą panie- Barbara  i Magdalena , a asystentką nauczyciela jest pani Elżbieta . Grupa dzieci 5 i 6-letnich tzw. ,,0" realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły.

 Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszej grupie, w roku szkolnym 2017/2018, obejmuje realizację podstawy programowej w oparciu o program "Nasze przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej" autorstwa Malgorzaty Kwaśniewskiej i Wieslawy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa MAC. Dzieciom zapewniamy ciągły rozwój w jego indywidualnym tempie, bezpieczny i wielokierunkowy poprzez bogatą ofertę edukacyjną. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, zajęciach z języka angielskiego, gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korekty, grupowych zajęciach logopedycznych oraz w tańcu kreatywnym. Ponadto dzieci biorą udział w licznych koncertach umuzykalniających i przedstawieniach teatralnych. 

Dzieciom zapewniamy wielokierunkowy, bezpieczny i indywidualny rozwój poprzez:

-zajęcia sportowe (wykorzystywanie do zajęc boiska sportowego SM ,,Południe" z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną)

-zajęcia gegraficzno- podróżnicze:

  • zwiedzanie Gdańska i spotkania z wybitnymi Gdańszczanami
  • uczestnistwo w lekcjach muzealnych, bibliotecznych  

-zajęcia badawcze- eksperymenty i doświadczenia o charakterze edukacyjnym -Kierując się mottem- ,,Powiedź mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem"- '(Konfucjusz).... to najlepsza droga do osiągnięcia celu poprzez metody aktywizujące

-zajęcia kulinarne

zajęcia przyrodniczo- ekolgiczne