Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Grupa Pszczółki

Grupa PSZCZÓŁEK mieści się  w Punkcie Przedszkolnym ,,Centrum Zabawy" w  budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 10. 

 

,,PSZCZÓŁKI"  to grupa dzieci 5 i 6-letnich tzw. ,,0" realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły.

 W grupie tej pracują dwie nauczycielki: p. Basia i p. Klaudia, a asystentką nauczyciela jest pani Ela.

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszej grupie, w roku szkolnym 2018/2019, obejmuje realizację podstawy programowej w oparciu o program wydawnictwa WSiP "Od przedszkolaka do pierwszaka"- program wychowania przedszkolnego Iwony Brody.  Dzieciom zapewniamy ciągły rozwój w jego indywidualnym tempie, bezpieczny i wielokierunkowy poprzez bogatą ofertę edukacyjną. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, zajęciach z języka angielskiego, gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korekty, grupowych zajęciach logopedycznych. Ponadto dzieci biorą udział w licznych koncertach umuzykalniających i przedstawieniach teatralnych. 

Dzieciom zapewniamy wielokierunkowy, bezpieczny i indywidualny rozwój poprzez:

  • zajęcia sportowe (wykorzystywanie do zajęc boiska sportowego SM ,,Południe" z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną,
  • zwiedzanie Gdańska i spotkania z wybitnymi Gdańszczanami
  • uczestnistwo w lekcjach muzealnych, bibliotecznych  
  • zajęcia badawcze- eksperymenty i doświadczenia o charakterze edukacyjnym -Kierując się mottem- ,,Powiedź mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić a zrozumiem"- '(Konfucjusz).... to najlepsza droga do osiągnięcia celu poprzez metody aktywizujące
  • zajęcia kulinarne
  • zajęcia przyrodniczo- ekolgiczne