Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Pszczółki

ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

CZERWIEC

Termin realizacji: 18.06- 22.06.2018r

TEMATYKA:

WKRÓTCE  WAKACJE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

 • wypowiada się na temat wakacyjnego wypoczynku
 • rozumie potrzebę właściwego doboru rzeczy na wakacyjne wędrówki

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion i tułowia, dużych grup mięśniowych, bieżnych
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych metod

Aktywność artystyczna:

 • wykonuje dowolne prace plastyczne
 • wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru na temat wakacyjnego  wypoczynku
 • porusza się rytmicznie przy piosence

Aktywność społeczna

 • prezentuje swoje umiejętności

Aktywność poznawcza

 • wymienia nazwę aktualnej pory roku, jej cechy
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • dodaje i odejmuje w zakresie 20

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

CZERWIEC

termin realizacji: 11.06. - 15.06.2018r.

TEMATYKA:

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa litery,

· pisze litery samodzielnie,

· wypowiada się na temat wybranych zwierząt egzotycznych,

· prawidłowo artykułuje zaproponowane dźwięki,

· samodzielnie czyta tekst,

 

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne, potrafi je scharakteryzować,

· zdaje sobie sprawę z różnorodności świata zwierzęcego,

· wie, na czym polega opieka nad zwierzętami w zoo,

· wyróżnia części ciała poszczególnych zwierząt i wskazuje różnice w ich budowie ,

· potrafi określić miejsce występowania zwierząt egzotycznych,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

 

Aktywność artystyczna:

· rozwija umiejętności wokalne,

· aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,

· poszerza doświadczenia plastyczne,

· wykorzystuje w pracy plastycznej różnorodne materiały,

· rozwija umiejętności manualne,

· zapamiętuje tekst i melodię piosenki,

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

MAJ/CZERWIEC

termin realizacji: 28.05. - 01.06.2018r.

 

TEMATYKA:

DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane litery,

· pisze poznane litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· wypowiada się na temat ulubionej zabawki,

· prawidłowo artykułuje zaproponowane dźwięki,

· samodzielnie czyta tekst,

 

Aktywność poznawcza:

· porównuje i wymienia warunki życia dzieci na różnych kontynentach,

· rozumie wartość jaką jest przyjaźń,

· wie, że istnieją dzieci innych narodowości, koloru skóry, mówiące w innym języku,

· zna swoje prawa i obowiązki,

· stosuje liczebniki- główne i porządkowe ( w zakresie 10),

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

 

Aktywność artystyczna:

· rozwija umiejętności wokalne,

· aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,

· poszerza doświadczenia plastyczne,

· wykorzystuje w pracy plastycznej różnorodne materiały,

· rozwija umiejętności manualne,

 

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

MAJ

Termin realizacji: 21.05- 25.05.2018r

TEMATYKA:

NASI KOCHANI RODZICE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

 • mówi poprawnie pod względem zasad gramatyki (składni, fleksji)
 • wypowiada się na temat swoich rodziców
 • czyta tekst

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementami skoku, równowagi
 • uczestniczy w dowolnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych

 

Aktywność artystyczna:

 • śpiewa piosenki z repertuaru starszych dzieci
 • wykonuje prace plastyczne z różnych materiałów

 

Aktywność poznawcza:

 • układa i rozwiązuje zagadki
 • rozpoznaje i nazywa monety: 1 zł, 2 zł, 5 zł oraz banknoty: 10 zł, 20 zł, 50 zł
 • rozpoznaje i nazywa banknoty o wyższym nominale niż podany
 • stosuje słowa: lżejszy od, cięższy od, ma taką samą wagę
 • stosuje jednostki masy: kg, dkg

 

Aktywność społeczna​

 • prezentuje przygotowany program artystyczny

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

MAJ

termin realizacji: 14.05. - 18.05.2018r.

 

TEMATYKA:

POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane litery,

· pisze poznane litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· wypowiada się na temat znaczenia pracy w życiu człowieka,

· wypowiada się na temat zawodu, jaki chciałby wykonywać w przyszłości,

· czyta tekst,

 

Aktywność poznawcza:

· posiada wiadomości dotyczące wybranych zawodów,

· rozumie znaczenie pracy piekarza, krawcowej, ogrodnika, lekarza, strażaka, policjanta,

· wie, co jest potrzebne do pracy w wybranych zawodach,

· liczy w zakresie 10 i większym,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

 

Aktywność artystyczna:

· aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,

· poszerza doświadczenia plastyczne,

· estetycznie wykonuje pracę plastyczną,

· projektuje strój; z plasteliny/masy solnej, formuje chleb i bułki,

· aktywnie uczestniczy w przedstawieniu z okazji Dnia Mamy i Taty,

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

MAJ

Termin realizacji: 07.05- 11.05.2018r

TEMATYKA:

WIOSNA NA ŁĄCE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

 

Aktywność językowa:

 • rozpoznaje i nazywa literę ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • pisze litery ż, Ż
 • czyta sylaby, wyrazy, tekst z poznanymi literami
 • ocenia wartość logiczną zdań
 • rozpoznaje i nazywa litery alfabetu
 • pisze litery alfabetu
 • czyta dowolny tekst
 • wymyśla zdania fałszywe
 • wypowiada się na temat opowiadania
 • mówi rozwiniętymi zdaniami
 • wypowiada się poprawnie pod względem zasad gramatyki (składni, fleksji)

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementami skoku, równowagi
 • uczestniczy w dowolnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych metod

 

Aktywność artystyczna:

 • wykonuje prosty witraż z wykorzystaniem kolorowego kartonu i bibuły nie- karbowanej
 • aktywnie słucha muzyki poważnej – S. Prokofiew Marsz koników polnych (według B. Strauss)
 • wykonuje różne prace plastyczne
 • uczestniczy w różnych aktywnych formach muzycznych
 • aktywnie słucha muzyki poważnej – W. A. Mozart Marsz turecki (według B. Strauss)
 • uczestniczy w różnych aktywnych formach muzycznych
 • wspólnie z innymi wykonuje bibułkowe gąsienice

 

Aktywność poznawcza:

 • wykonuje proponowane ćwiczenia zwinności i zręczności
 • zna cykl rozwojowy motyla
 • zna cykle rozwojowe kilku zwierząt
 • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt
 • podaje przykłady przystosowania się zwierząt do życia w danym środowisku
 • wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody
 • interesuje się życiem zwierząt

 

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

KWIECIEŃ

Termin realizacji: 23.04- 27.04.2018r

TEMATYKA:

MIESZKAM W POLSCE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

 • rozpoznaje i  nazywa  litery alfabetu
 • pisze litery alfabetu
 • czyta dowolny tekst
 • układa zdania z podanymi słowami związanymi tematycznie z Polską
 • określa myśl przewodnią baśni
 • wymienia wybranych autorów europejskich baśni

 

Aktywność poznawcza:

 • wyjaśnia symbolikę flagi UE
 • rozpoznaje i nazywa cyfry 0 – 9 oraz liczbę 12
 • wyjaśnia symbolikę flagi UE

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi w sali i na powietrzu
 • uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z różnymi przyborami

 

Aktywność artystyczna:

 • wykonuje flagę  UE
 • wykonuje godło Polski
 • słucha ,,Ody do radości” – hymn UE
 • słucha utwory znanych polskich kompozytorów

 

Aktywność społeczna:

 • interesuje się polskimi świętami narodowymi
 • nazywa najdłuższą rzekę Polski
 • zna i opowiada kilka legend
 • rozpoznaje i nazywa zabytki większych miast Polski
 • wie, kim był F. Chopin
 • podaje nazwiska wielu znanych Polaków
 • wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski
 • rozpoznaje herb Warszawy
 • zna pochodzenie nazwy swojej miejscowości
 • rozpoznaje herby wybranych miast
 • wskazuje na mapie Europę
 • wymienia  państwa należące do UE

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

​KWIECIEŃ

termin realizacji: 16.04 - 20.04.2018r.

 

TEMATYKA:

MALI STRAŻNICY PRZYRODY

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· właściwie wymawia głoski s, sz w izolacji i w połączeniu z innymi głoskami,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· rytmizuje podany tekst,

· wyjaśnia, jak należy dbać o najbliższe otoczenie,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· czyta tekst,

 

Aktywność poznawcza:

· zna niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka,

· rozumie znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków,

· wie, na czym polega recykling,

· segreguje odpady,

· liczy w zakresie 10,

 

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

· nie niszczy roślin, zna ich dobroczynny wpływ dla człowieka,

 

Aktywność artystyczna:

· kształtuje poczucie rytmu,

· aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,

· poszerza doświadczenia plastyczne,

· estetycznie wykonuje pracę plastyczną,

· przedstawia w formie pracy plastycznej swoje obserwacje i przeżycia,
 

 

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

KWIECIEŃ

Termin realizacji: 09.04- 13.04.2018r

TEMATYKA:

NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

 • rozpoznaje i nazywa literę f: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • pisze litery f, F
 • czyta sylaby, litery, tekst z poznanymi literami
 • rozpoznaje i nazywa litery alfabetu
 • czyta dowolny tekst
 • naśladuje głosy i ruchy zwierząt z wiejskiego podwórka
 • dopowiada słowa o znaczeniu przeciwnym do danych
 • dopowiada zgrubienia, zdrobnienia
 • tworzy rodziny przedmiotów, roślin

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, równowagi
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową

 

Aktywność artystyczna:

 • rozróżnia i nazywa kolory
 • określa barwy pośrednie między kolorami
 • maluje na różnej fakturze
 • porusza się rytmicznie przy piosence
 • wykonuje zdrowe potrawy
 • wspólnie z innymi wykonuje makietę wiejskiego podwórka

 

Aktywność poznawcza:

 • nazywa potomstwo zwierząt z wiejskiego podwórka
 • wymienia produkty pochodzące od zwierząt
 • wymienia produkty otrzymywane z roślin
 • wymienia nazwy domów wybranych zwierząt żyjących na wsi
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 20

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

KWIECIEŃ

termin realizacji: 03.04 - 06.04.2018r.

 

TEMATYKA:

NASZE ZMYSŁY

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane dotąd litery małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· wymienia części ciała, nazywa zmysły,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· czyta tekst,

 

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa części ciała,

· jest świadome istnienia różnych narządów zmysłów, nazywa poszczególne zmysły,

· rozwija umiejętności liczenia w zakresie 10,

· rozumie negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka,

· potrafi, za pomocą dotyku, określić i nazwać dany przedmiot,

· określa smaki różnych potraw,

· jest świadome znaczenia zmysłów dla człowieka,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

· zakłada „zielony kącik”- rozumie znaczenie roślin dla człowieka,

 

Aktywność artystyczna:

· kształtuje poczucie rytmu,

· aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-rytmicznych,

· poszerza doświadczenia plastyczne,

· estetycznie wykonuje pracę plastyczną,

· maluje różnymi częściami ciała (palce, dłonie, stopy itp)
 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

MARZEC

Termin realizacji: 26.03- 30.03.2018r

TEMATYKA:

WIELKANOC

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

 • rozpoznaje i nazywa literę j : małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby, wyrazy, tekst z  poznanymi literami
 • pisze litery j, J
 • pisze sylaby, wyrazy
 • układa i rozwiązuje krzyżówkę
 • rozpoznaje i nazywa litery alfabetu
 • opowiada historyjkę obrazkową
 • wypowiada się rozwiniętymi zdaniami
 • mówi z odpowiednią intonacją i z odpowiednim natężeniem głosu

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 • uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion i tułowia, dużych grup mięśniowych, bieżnych
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych metod

Aktywność artystyczna:

 • rozpoznaje kierunek linii melodycznej
 • wykonuje pisankę, korzystając z różnych materiałów
 • korzysta w pracach plastycznych z różnych materiałów
 • wykonuje ozdoby świąteczne

Aktywność poznawcza:

 • wymienia czynniki potrzebne roślinom do życia
 • hoduje rośliny
 • rozpoznaje i nazywa liczbę 10
 • rozpoznaje i nazywa liczby od 10 do 20
 • dostrzega różnice między przedmiotami (pisankami)
 • posiada rozwiniętą percepcję wzrokową

Aktywność społeczna:

 • wymienia tradycje świąteczne związane z Wielkanocą
 • wie, na czym polega tradycja śmigusa-dyngusa
 • zna wiele tradycji i obrzędów ludowych

 

Zadania wychowawczo- kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

termin realizacji: 19.03- 23.03.2018r.

 

TEMATYKA:

WIOSNA, WIOSNA…

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane dotąd litery małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· rozpoznaje i nazywa literę C: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· podaje wiadomości dotyczące zwiastunów wiosny,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· czyta tekst,

 

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny,

· obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie, potrafi je opisać,

· rozumie treści przekazywane za pomocą symboli, informacje dotyczące pogody,

· wymienia etapy wzrostu roślin na przykładzie tulipana,

· rozpoznaje i nazywa cyfrę 0

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

· zakłada „zielony kącik”- rozumie znaczenie roślin dla człowieka,

 

Aktywność artystyczna:

· aktywnie uczestniczy w zajęciach i zabawach rytmicznych,

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm,

· maluje swoje spostrzeżenia dotyczące wiosny,

· przygotowuje Marzannę z różnych dostępnych materiałów,

· estetycznie wykonuje pracę plastyczną,
 

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

MARZEC

Termin realizacji: 12.03- 16.03.2018r

TEMATYKA:

CZEKAMY NA WIOSNĘ

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

 

Aktywność językowa:

 •   rozpoznaje i nazywa literę u: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 •   czyta sylaby, wyrazy, zdania z  poznanymi literami
 •    pisze litery u, U
 •    czyta tekst
 •    pisze sylaby, wyrazy
 •    wymienia oznaki zbliżającej się wiosny

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

 •   uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion i tułowia, dużych grup mięśniowych, bieżnych
 •   uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych metod

 

Aktywność artystyczna:

 •   rozpoznaje kierunek linii melodycznej
 •   rozróżnia barwy ciepłe i zimne
 •   bierze udział w dowolnych zabawach
 •   wykonuje dowolne prace plastyczne

 

Aktywność poznawcza:

 •   podaje nazwę danego miesiąca
 •   rozpoznaje i odczytuje zapis odejmowania
 •   zapoznanie z kalendarzem pogody
 •   zaznacza w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla danego dnia  

 

Aktywność społeczna:

 •   rozpoznaje i nazywa i nazywa uczucia swoje i innych osób
 •   podaje przeciwieństwa do określonych stanów emocjonalnych
 •   ocenia zachowanie – swoje i bohaterów literackich
 •   dostrzega dobro i zło w postępowaniu innych
 •   w każdej sytuacji zachowuje się kulturalnie

 

Zadania wychowawczo- kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

termin realizacji: 05.03- 09.03.2018r.

 

TEMATYKA:

W KRAINIE MUZYKI

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane dotąd litery małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· rozpoznaje i nazywa literę Z: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· podaje wiadomości dotyczące wybranych ptaków,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników,

· czyta tekst,

 

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty,

· nazywa muzyków, odwołując się do instrumentów, na jakich grają,

· interesuje się muzyką,

· rozpoznaje i nazywa odtwarzacze muzyki teraźniejsze i te, używane kiedyś,

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

 

Aktywność artystyczna:

· aktywnie uczestniczy w zajęciach i zabawach rytmicznych,

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm,

· słucha muzyki,

· tworzy instrument muzyczny z materiałów wtórnych,

· akompaniuje do piosenki na instrumentach wykonanych samodzielnie,

· estetycznie wykonuje pracę plastyczną,

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

LUTY / MARZEC

Termin realizacji: 26.02- 02.03.2018r

TEMATYKA:

KOSMICZNA  WYPRAWA

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i nazywa literę p: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        czyta sylaby, wyrazy, zdania z  poznanymi literami

·        pisze litery p, P

·        rozpoznaje i nazywa litery alfabetu

·        czyta tekst

·        pisze sylaby

·        dzieli słowa na głoski

·        układa elementy zgodnie z kodem obrazkowym (wielkość, kolor, kształt)

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion i tułowia, dużych grup mięśniowych, bieżnych

·        uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych metod

Aktywność artystyczna:

·        przedstawia, jak wygląda nasza planeta, wykorzystując różne materiały plastyczne

·        rozpoznaje kierunek linii melodycznej

·        wykonuje rakietę kosmiczną, wykorzystując plastikowe butelki

Aktywność poznawcza:

·        podaje nazwę danego miesiąca

·        poznaje znaczenie nowych pojęć dotyczących obiektów i zjawisk związanych z kosmosem

·        rozpoznaje i nazywa cyfrę 9

·        posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 9

·        pisze cyfrę 9

Aktywność społeczna:

·        wie, co to jest globus

·        wie, że Ziemia należy do Układu Słonecznego i jest trzecią planetą, licząc od Słońca

·        interesuje się kosmosem

 

LUTY

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 19.02- 23.02.2018r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

 

PTAKI ZIMĄ

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane dotąd litery małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· rozpoznaje i nazywa literę G: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· podaje wiadomości dotyczące wybranych ptaków,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników,

· recytuje wiersz,

 

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa cyfry w zakresie 8,

· posługuje się liczbami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w aspektach głównym i porządkowym

· dodaje i porównuje cyfry w zakresie 8,

· zbiera informacje dotyczące wybranych ptaków,

 

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

 

 

Aktywność artystyczna:

· rozpoznaje odgłosy wybranych ptaków,

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm,

· rysuje po śladzie,

· samodzielnie pisze poznane litery i cyfry,

· wypełnia kontur gila,

· współdziała w grupie wykonując pracę plastyczną
 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

LUTY

Termin realizacji: 12.02- 16.02.2018r

TEMATYKA:

ZIMOWE ZABAWY

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i nazywa literę w: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        czyta sylaby, wyrazy, zdania z  poznanymi literami

·        pisze litery w, W

·        rozpoznaje i nazywa litery alfabetu

·        czyta tekst

·        pisze sylaby

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        bawi się na śniegu

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion i tułowia, dużych grup mięśniowych, bieżnych

·        rozumie rolę zabaw na śniegu dla zdrowia

·        uczestniczy w dowolnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych

·        wie, jak bezpiecznie bawić się zimą

·        zawsze podczas zabaw przestrzega zasad bezpieczeństwa

·        wymienia nazwy różnych zimowych dyscyplin sportowych

Aktywność artystyczna:

·        maluje na temat,, Zabawy na śniegu”

·        podaje skojarzenia do słowa ,,zima”

·        tworzy akompaniament na trójkącie

·        układa rysowane wierszyki

Aktywność poznawcza:

·        rozwiązuje i układa zadania tekstowe do podanych sytuacji

·        rozpoznaje cyfrę 8

·        pisze cyfrę 8

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 22.01- 26.01.2018 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

ODWIEDZILI NAS BABCIA I DZIADZIUŚ

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane dotąd litery małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· rozpoznaje i nazywa literę b: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· podaje wiadomości dotyczące dzieciństwa członków rodziny,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· wypowiada się na temat oznak zimy,

· łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników,

· recytuje wiersz,

 

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa cyfry w zakresie 7,

· posługuje się liczbami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w aspektach głównym i porządkowym

· dodaje i porównuje cyfry w zakresie 7,

· nazywa poznane figury geometryczne,

· zbiera informacje dotyczące babci i dziadka, umie się nimi podzielić z grupą,

 

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania, z elementem skoku,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

 

Aktywność artystyczna:

· samodzielnie wykonuje podarunek dla babci i dziadka,

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm,

· rysuje po śladzie,

· samodzielnie pisze poznane litery i cyfry,

· śpiewa piosenki o babci i dziadku z dziecięcego repertuaru,

· rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny,

 

· odgrywa swoją rolę w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

STYCZEŃ

Termin realizacji: 15.01- 19.01.2018r

TEMATYKA:

KARNAWAŁ

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i nazywa literę n: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        czyta sylaby, wyrazy, zdania z poznanymi literami

·        pisze litery n,N

·        rozpoznaje i nazywa litery alfabetu

·        czyta tekst

·        wymienia tradycje związane z karnawałem

·        dzieli słowa na sylaby i na głoski

·        wypowiada się na temat balu karnawałowego w przedszkolu

·        wypowiada rymowankę

·        rozumie różnicę między samogłoską i  spółgłoską

·        wypowiada się na dowolny temat

·        wykonuje ćwiczenia dotyczące tempa wypowiedzi, akcentu wyrazowego i zdaniowego

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementami równowagi, podskoków

·        uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą zadaniową

Aktywność artystyczna:

·        wykonuje serpentynę, zwijając paski bibuły karbowanej

·        wykonuje prace użyteczne z różnego materiału

·        wykonuje maskę karnawałową

·        rozpoznaje przebiegi rytmiczne znanych piosenek

·        reaguje odpowiednim ruchem na melodię w rejestrze wysokim, niskim lub średnim

·        próbuje tańczyć sambę

·        wykonuje dowolną pracę plastyczną

·        improwizuje ruchem dowolną muzykę

·        maluje sceny realne- ,,Bal karnawałowy

Aktywność poznawcza:

·        dodaje w zakresie 7

·        wspólnie z innymi układa grę matematyczną

Aktywność społeczna

·        bawi się z innymi dziećmi

·        obserwuje i porównuje swoje możliwości na tle innych

·        inicjuje zabawy sprzyjające integracji grupy

·        określa werbalnie swoje możliwości

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

STYCZEŃ

Termin realizacji: 08.01- 12.01.2018r

TEMATYKA:

TAK MIJA NAM CZAS

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa literę s: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· czyta sylaby, wyrazy, zdania z poznanymi literami

· rozwiązuje i układa rebusy

· pisze litery s, S

· rozpoznaje i nazywa litery alfabetu

· czyta tekst

· mówi wyraźnie, spokojnie, z odpowiednią intonacją

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementami równowagi, podskoków

· uczestniczy w dowolnych zabawach i ćwiczeniach ruchowych

Aktywność artystyczna:

· ilustruje ruchem piosenkę ,,Piosenka do zabawy”

· ilustruje ruchem dowolną muzykę

· wyraża w formie plastycznej jak wygląda jego dzień w różnych porach

· rozpoznaje i wyklaskuje przebiegi rytmiczne znanych piosenek

Aktywność poznawcza:

· dodaje w zakresie 7

· obserwuje i bada swoje możliwości podczas podejmowania różnych zadań

· posługuje się określeniami szybko, wolno, szybciej, wolniej

· stosuje określenie najpierw, teraz, potem

· rozpoznaje i pisze cyfrę 7

· odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

· układa zdania prawdziwe i fałszywe

· wyjaśnia, na czym polega praca zegarmistrza i jakie narzędzia potrzebne są do jej wykonywania

· wypowiada się na temat przyszłości

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

STYCZEŃ

Termin realizacji: 02.01- 05.01.2018r

TEMATYKA:

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i nazywa literę r: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        czyta sylaby, wyrazy, zdania z poznanymi literami

·        rozwiązuje i  układa rebusy

·        pisze litery r, R

·        rozpoznaje i nazywa litery alfabetu

·        czyta tekst

·        mówi wyraźnie, spokojnie, z odpowiednią intonacją

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementami równowagi, podskoków

·        uczestniczy w dowolnych zabawach i ćwiczeniach ruchowych

·        uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z butelkami plastikowymi

Aktywność artystyczna:

·        ilustruje ruchem piosenkę ,,Piosenka do zabawy”

·        ilustruje ruchem dowolną muzykę

·        próbuje rapować z nauczycielem wiersz A. Galicy ,,Tydzień ma siedem dni”

·        samodzielnie wykonuje kalendarze

Aktywność poznawcza:

·        wie, jak zbudowane są kalendarze

·        podaje aktualne daty – dzień, miesiąc

·        rozpoznaje i pisze cyfrę 7

·        odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych

·        układa zdania prawdziwe i fałszywe

·        wymienia nazwy dni tygodnia

·        przedstawia w formie plastycznej wydarzenia z minionego tygodnia

·        wymienia nazwy miesięcy

·        podaje nazwy miesięcy: wiosennych, letnich, jesiennych, zimowych

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK- GRUDZIEŃ

Termin realizacji: 18.12- 22.12.2017r

TEMATYKA:

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i  nazywa  litery alfabetu

·        liczy słowa w zdaniach, dzieli je na głoski

·        posiada dobrze rozwinięty słuch fonematyczny

Aktywność poznawcza:

·        recytuje wiersz B. Lewandowskiej ,,Zanim przyjdzie Gwiazdka”

·        bierze udział w występach dla rodziców- ,,Jasełka”

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementami równowagi, podskoków, czworakowania

·         uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

 

Aktywność artystyczna:

·        wykonuje choinkę z wykorzystaniem różnych technik

·        wykonuje różne ozdoby

·        śpiewa kolędy i pastorałki

 

Aktywność społeczna

•    wymienia tradycje związane ze świętami

•    wypowiada się na temat świąt

•    wspólnie z innymi dekoruje choinkę

•    kultywuje tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze świętami Bożego Narodzenia

•    podaje daty świąt

•    samodzielnie wykonuje ozdoby na choinkę

•    wykonuje prezent

•    dla rodziców z okazji świąt

•    wypowiada się na temat zwyczajów i tradycji związanych z Wigilią

•    wie, jak obchodzone są święta w innych państwach

•    zna tradycje, zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w innych krajach europejskich

•    porównuje nasze tradycje z tradycjami innych krajów

•    podaje swój adres zamieszkania

•    układa życzenia świąteczne dla rodziców

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 11.12.- 15.12.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

NADCHODZI ZIMA

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane dotąd litery małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· wypowiada się na temat oznak zimy,

· łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników,

· recytuje wiersz,

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa cyfrę 6

· posługuje się liczbami 1, 2, 3, 4, 5 w aspektach głównym i porządkowym

· wymienia niektóre właściwości śniegu i lodu,

· wymienia nazwy pór roku w kolejności,

· wymienia charakterystyczne cechy zimy,

· potrafi dobrać odpowiednią garderobę do stanu pogody i pory roku,

· układa papierowego bałwanka względem siebie według poleceń nauczyciela,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

Aktywność artystyczna:

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm,

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną,

· rysuje po śladzie,

· ilustruje piosenkę o zimie ruchem i gestem,

· śpiewa zimowe piosenki z dziecięcego repertuaru,

 

· dekoruje świąteczną bombkę według własnego pomysłu,
 

 

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

GRUDZIEŃ

Termin realizacji: 04.12- 08.12.2017r

TEMATYKA:

TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i  nazywa litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu i wyrazy

·        rozpoznaje i nazywa literę y: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery

·        wymyśla i opowiada historyjkę

·        układa zdania ze słowami związanymi z kopalnią, górnikiem

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje na obrazkach dinozaury, podaje wybrane ich nazwy

·        rozpoznaje i nazywa większość zwierząt

·        wie, w jaki sposób powstał węgiel

·        wymienia przypuszczalne przyczyny wyginięcia dinozaurów

·        interesuje się przyrodą nieożywioną

·        wypowiada się na wiele tematów

·        wymienia wybrane właściwości fizyczne soli i węgla kamiennego

·        rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 9 i liczbę 10

·        wykonuje różne pomoce do zabaw matematycznych

·        wymienia produkty powstałe z węgla

·        wymienia produkty powstałe z piasku, gliny i innych minerałów

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementami równowagi, podskoków, czworakowania

·         uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

 

Aktywność artystyczna:

·        lepi figurki dinozaurów z różnorodnego materiału

·        wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem węgla drzewnego

·        tworzy rysunek (dinozaur) na bazie elipsy

·        akompaniuje na kołatce

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 27.11.- 01.12.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa literę L: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· pisze litery l, L po śladzie, a potem samodzielnie

· dzieli słowa na sylaby i na głoski

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat opowiadania

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa cyfrę 5

· posługuje się liczbami 1, 2, 3, 4 w aspektach głównym i porządkowym

· wyjaśnia zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

· rozpoznaje dźwięki wybranych urządzeń elektrycznych

· rozpoznaje natężenie dźwięków

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania i równowagi,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty

Aktywność artystyczna:

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

· rysuje po śladzie

· ruchem i gestem ilustruje muzykę

 

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru (o Mikołaju)
 

 

LISTOPAD

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-LISTOPAD

Termin realizacji: 20.11- 24.11.2017r

TEMATYKA:

ZNAMY TE BAŚNIE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i  nazywa litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu i wyrazy

·        rozpoznaje i nazywa literę k: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery k, K

·        wymienia bohaterów znanych baśni

·        wymienia tytuły baśni

·        wymienia etapy powstawania książki

·        podaje różne znaczenia tych samych słów

·        podaje słowa bliskoznaczne do danego słowa

·        nazywa czynności postaci z obrazków

·        układa swoje imię z liter – bez wzoru

·        dzieli słowa na sylaby i na głoski

·        układa określoną liczbę zdań na temat danej postaci

·        układa historyjki

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje i nazywa prostokąt

·        rozpoznaje i nazywa figury przestrzenne

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementami równowagi, podskoków, czworakowania

·         uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

 

Aktywność artystyczna:

·        wspólnie z innymi wykonuje książeczkę z ilustracjami do wybranej baśni

·        samodzielnie wykonuje książeczkę z ilustracjami do wymyślonej bajki

·        wykonuje zakładkę do książki

·        określa linię melodyczną piosenki Miś Uszatek

·        wykonuje różne prace plastyczne

·        określa metrum piosenki

 • układa sylwety baśniowych postaci, wykorzystując figury geometrycznych

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

Termin realizacji: 06.11- 10.11.2017r

TEMATYKA:

POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        Rozpoznaje i nazywa litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu

·        rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery t, T

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje i nazywa cyfrę 4

·        rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 9 i liczbę 10

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi w sali i na powietrzu

·        uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

·        uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z różnymi przyborami

 

Aktywność artystyczna:

·        wykonuje prace plastyczne, korzystając z różnych materiałów

·        maluje farbami na różnym podłożu

·        tańczy krakowiaka

·        wspólnie z innymi wykonuje album o Polsce

 

Aktywność społeczna:

·        wie, jakie święto obchodzimy 11 listopada

·        interesuje się polskimi świętami narodowymi

·        nazywa najdłuższą rzekę Polski

·        zna i opowiada kilka legend

·        rozpoznaje i nazywa zabytki większych miast Polski

 

PAŹDZIERNIK

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

Termin realizacji: 30.10- 03.11.2017r

TEMATYKA:

JESIENNE NASTROJE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu

·        rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery i, I

Aktywność poznawcza:

·        wymienia wybrane właściwości fizyczne wody

·        interesuje się przyrodą nieożywioną

·        wie, na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie

·        zna wiele zjawisk zachodzących w przyrodzie

·        określa, co pływa, a co tonie w wodzie

·        wyciąga wnioski z doświadczeń

·        wyznacza część wspólną zbiorów

·        określa przynależność przedmiotów do dwóch zbiorów

·        wymienia nazwę aktualnego miesiąca

·        wymienia nazwy miesięcy: letnich, jesiennych, zimowych, wiosennych

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi w sali i na powietrzu

·        uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

·        uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z różnymi przyborami

Aktywność artystyczna:

·        wykonuje prace plastyczne, korzystając z różnych materiałów

·        śpiewa piosenkę Jesień – jesieniucha

·        tworzy jesienną muzykę według podanego kodu

 

·        wyraża swoje przeżycia, uczucia poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

Termin realizacji: 23.10- 27.10.2017r

TEMATYKA:

DBAMY O ZDROWIE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery m, M

·        mówi wyraźnie, mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowuje ton do sytuacji

·        rozpoznaje litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu

·        różnicuje głoski b – p

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi w sali i na powietrzu

·        wie, jak należy postępować, żeby być zdrowy

·        wykonuje zdrowe  kanapki

·        wie, na czym polega zdrowe odżywianie

·         rozumie znaczenie ruchu dla zdrowia

·        dba o czystość osobistą

·        rozumie znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia

·        uświadamia sobie konieczność dostosowania ubioru do warunków pogodowych w danych porach roku

·        wymienia produkty, które służą zdrowiu, i te, które mu nie służą

Aktywność artystyczna:

·        gra na tamburynie i dzwonkach

·        tańczy wybrane tańce ludowe

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje i nazywa trójkąt

·        rozpoznaje i nazywa figury przestrzenne

·        objaśnia piramidę zdrowia

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:16.10.- 20.10.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

· rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· pisze litery e, E po śladzie, a potem samodzielnie

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski

· rozpoznaje natężenie dźwięków

· układa kompozycje w układzie pasowym według wzoru

· posługuje się liczbami 1, 2 w aspektach głównym i porządkowym

· wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

· wymienia ulubione pokarmy niektórych leśnych zwierząt

· wystukuje i układa z klocków zaproponowany rytm

· dzieli słowa na sylaby

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat opowiadania

· aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

· rysuje szlaczki

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące na miesiąc PAŹDZIERNIK

termin realizacji: 09.10- 13.10.2017r  

TEMATYKA:

JESIEŃ NA DZIAŁCE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

·       rozpoznaje i nazywa warzywa

·       reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki

·       wykonuje odbitki, wykorzystując przygotowane matryce

·       układa proste dialogi i opowiadania

·       inscenizuje dany utwór

·       lepi różne kształty z masy solnej

·       uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: tułowia, dużych grup mięśniowych, ramion, wyprostnych, bieżnych

·       wypowiada się na temat ogrodu warzywnego przedstawionego na  zdjęciu

·       rozpoznaje warzywa po smaku, za pomocą dotyku

·       układa zagadki na temat warzyw

·       rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·       pisze litery a, A po śladach, a potem samodzielnie

·       stosuje słowa: wewnątrz, na zewnątrz

·       wykonuje sałatkę warzywną

·       rysuje szlaczki

·       rozpoznaje i nazywa cyfrę 3

·       wymienia warzywa, które je się na surowo i te, których nie je się na surowo

·       wymyśla i opowiada zakończenia historyjek

·       odróżnia owoce od warzyw

·       różnicuje głoski s – sz

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:02.10.- 06.10.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

JESIEŃ W SADZIE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

· rozpoznaje i nazywa owoce krajowe

· rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· wymienia nazwy drzew owocowych

· robi owocowe szaszłyki oraz sok z wyciśniętych owoców

· opowiada historyjkę obrazkową: podaje propozycje własnego zakończenia

· stosuje określenie owoce egzotyczne (potrafi je segregować)

· rozpoznaje i nazywa kwadrat

· wystukuje i układa z klocków zaproponowany rytm

· dzieli słowa na sylaby

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat różnych zapasów

· rozpoznaje owoce za pomocą zmysłów

· zna podstawowe zasady zdrowego żywienia

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

 

 

 

WRZESIEŃ

Zadania kształcąco-wychowawcze

 termin realizacji: 25.09- 29.09.2017r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

PRZYSZŁA JESIEŃ

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy

DZIECKO:

·        Obserwuje zwierzęta i rośliny w warunkach naturalnych,

·        przestrzega podczas wycieczki ustalonych zasad zachowania

·        śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem

·        łączy w pracy plastycznej różne techniki

·        dzieli słowa na sylaby; różnicuje głoski w nagłosie

·        wypowiada się na temat opowiadania

·        prawidłowo wymawia głoski p- b

·        rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby

·        zna budowę grzybów, sposobów ich zbierania

·        rozpoznaje wybrane  grzyby jadalne (borowik, kurka, maślak) i niejadalne (np. muchomor sromotnikowy)

·         aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

·        ogląda drzewa znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywa je; wyjaśnienia zjawisko usychania liści

·        rozpoznaje drzewa po ich liściach i owocach

·         zbiera owoce drzew, wzbogaca nimi kącika przyrody; wykorzystuje owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:18.09.- 22.09.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

DROGA DO ZERÓWKI

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

·        rozpoznaje zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na ulicy

·        przechodzi prawidłowo przez jezdnię

·        rozpoznaje pasy i znaki przejścia dla pieszych

·        powtarza usłyszany rytm; ilustruje piosenkę ruchem

·        rozpoznaje i nazywa różne pojazdy

·        zna numer alarmowy 112 i wie, kiedy należy z niego korzystać

·        rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

·        rozpoznaje i nazywa linie pionowe, poziome i ukośne

·        dzieli słowa na sylaby

·        wypowiada się pełnym zdaniem

·        wie jak zachowywać się wobec obcych

·        wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

Zadania kształcąco-wychowawcze 

termin realizacji: 11.09 -15.09.2017r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

MOJA MIEJSCOWOŚĆ I OKOLICE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy

DZIECKO:

·        obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważniejsze instytucje

·        potrafi prawidłowo powtórzyć rytm, porusza się zgodnie z muzyką, szybko zatrzymuje się na przerwę w muzyce

·        wykonuje i rozgrywa grę planszową,, Nasza miejscowość”

·        uczestniczy w wycieczce po najbliższej okolicy

·        buduje domy z klocków

·        oddaje na rysunku wrażenia z wycieczki

·        poznaje historię swojej miejscowości

·        rozpoznaje herb swojej miejscowości

·        wie, czym się różnią miasto i wieś

·        wzbogaca kącik regionalny o nowe eksponaty

·        rozwija zainteresowania swoją miejscowością

·        wykonuje różne formy przestrzenne

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 01.09.- 08.09.2017 r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

·        nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu  

·        rozpoznaje swój znaczek

·        wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy

·        rozpoznaje zapis swojego imienia - podstawa programowa

·        dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie kolegów i koleżanek, potrafi je określić

·        wymienia zwyczaje panujące w przedszkolu

·        wymienia zasady obowiązujące w przedszkolui stara się ich przestrzegać

·        wyraża muzykę ruchem

·        rozwija umiejętności mowy, bawi się wykorzystując tekst wiersza

·        dzieli słowa na sylaby

·        rozwija aktywność twórczą, działa twórczo