Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Pszczółki

ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:16.10.- 20.10.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

· rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· pisze litery e, E po śladzie, a potem samodzielnie

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski

· rozpoznaje natężenie dźwięków

· układa kompozycje w układzie pasowym według wzoru

· posługuje się liczbami 1, 2 w aspektach głównym i porządkowym

· wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

· wymienia ulubione pokarmy niektórych leśnych zwierząt

· wystukuje i układa z klocków zaproponowany rytm

· dzieli słowa na sylaby

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat opowiadania

· aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

· rysuje szlaczki

 

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące na miesiąc PAŹDZIERNIK

termin realizacji: 09.10- 13.10.2017r  

TEMATYKA:

JESIEŃ NA DZIAŁCE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

·       rozpoznaje i nazywa warzywa

·       reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki

·       wykonuje odbitki, wykorzystując przygotowane matryce

·       układa proste dialogi i opowiadania

·       inscenizuje dany utwór

·       lepi różne kształty z masy solnej

·       uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: tułowia, dużych grup mięśniowych, ramion, wyprostnych, bieżnych

·       wypowiada się na temat ogrodu warzywnego przedstawionego na  zdjęciu

·       rozpoznaje warzywa po smaku, za pomocą dotyku

·       układa zagadki na temat warzyw

·       rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·       pisze litery a, A po śladach, a potem samodzielnie

·       stosuje słowa: wewnątrz, na zewnątrz

·       wykonuje sałatkę warzywną

·       rysuje szlaczki

·       rozpoznaje i nazywa cyfrę 3

·       wymienia warzywa, które je się na surowo i te, których nie je się na surowo

·       wymyśla i opowiada zakończenia historyjek

·       odróżnia owoce od warzyw

·       różnicuje głoski s – sz

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:02.10.- 06.10.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

JESIEŃ W SADZIE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

· rozpoznaje i nazywa owoce krajowe

· rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· wymienia nazwy drzew owocowych

· robi owocowe szaszłyki oraz sok z wyciśniętych owoców

· opowiada historyjkę obrazkową: podaje propozycje własnego zakończenia

· stosuje określenie owoce egzotyczne (potrafi je segregować)

· rozpoznaje i nazywa kwadrat

· wystukuje i układa z klocków zaproponowany rytm

· dzieli słowa na sylaby

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat różnych zapasów

· rozpoznaje owoce za pomocą zmysłów

· zna podstawowe zasady zdrowego żywienia

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

 

 

 

WRZESIEŃ

Zadania kształcąco-wychowawcze

 termin realizacji: 25.09- 29.09.2017r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

PRZYSZŁA JESIEŃ

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy

DZIECKO:

·        Obserwuje zwierzęta i rośliny w warunkach naturalnych,

·        przestrzega podczas wycieczki ustalonych zasad zachowania

·        śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem

·        łączy w pracy plastycznej różne techniki

·        dzieli słowa na sylaby; różnicuje głoski w nagłosie

·        wypowiada się na temat opowiadania

·        prawidłowo wymawia głoski p- b

·        rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby

·        zna budowę grzybów, sposobów ich zbierania

·        rozpoznaje wybrane  grzyby jadalne (borowik, kurka, maślak) i niejadalne (np. muchomor sromotnikowy)

·         aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

·        ogląda drzewa znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywa je; wyjaśnienia zjawisko usychania liści

·        rozpoznaje drzewa po ich liściach i owocach

·         zbiera owoce drzew, wzbogaca nimi kącika przyrody; wykorzystuje owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

 

 

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:18.09.- 22.09.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

DROGA DO ZERÓWKI

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

·        rozpoznaje zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na ulicy

·        przechodzi prawidłowo przez jezdnię

·        rozpoznaje pasy i znaki przejścia dla pieszych

·        powtarza usłyszany rytm; ilustruje piosenkę ruchem

·        rozpoznaje i nazywa różne pojazdy

·        zna numer alarmowy 112 i wie, kiedy należy z niego korzystać

·        rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

·        rozpoznaje i nazywa linie pionowe, poziome i ukośne

·        dzieli słowa na sylaby

·        wypowiada się pełnym zdaniem

·        wie jak zachowywać się wobec obcych

·        wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

Zadania kształcąco-wychowawcze 

termin realizacji: 11.09 -15.09.2017r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

MOJA MIEJSCOWOŚĆ I OKOLICE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy

DZIECKO:

·        obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważniejsze instytucje

·        potrafi prawidłowo powtórzyć rytm, porusza się zgodnie z muzyką, szybko zatrzymuje się na przerwę w muzyce

·        wykonuje i rozgrywa grę planszową,, Nasza miejscowość”

·        uczestniczy w wycieczce po najbliższej okolicy

·        buduje domy z klocków

·        oddaje na rysunku wrażenia z wycieczki

·        poznaje historię swojej miejscowości

·        rozpoznaje herb swojej miejscowości

·        wie, czym się różnią miasto i wieś

·        wzbogaca kącik regionalny o nowe eksponaty

·        rozwija zainteresowania swoją miejscowością

·        wykonuje różne formy przestrzenne

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 01.09.- 08.09.2017 r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

·        nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu  

·        rozpoznaje swój znaczek

·        wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy

·        rozpoznaje zapis swojego imienia - podstawa programowa

·        dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie kolegów i koleżanek, potrafi je określić

·        wymienia zwyczaje panujące w przedszkolu

·        wymienia zasady obowiązujące w przedszkolui stara się ich przestrzegać

·        wyraża muzykę ruchem

·        rozwija umiejętności mowy, bawi się wykorzystując tekst wiersza

·        dzieli słowa na sylaby

·        rozwija aktywność twórczą, działa twórczo