Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Pszczółki

ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 11.12.- 15.12.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

NADCHODZI ZIMA

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa poznane dotąd litery małą i wielką, drukowaną i pisaną,

· pisze poznane dotąd litery po śladzie, a potem samodzielnie,

· dzieli słowa na sylaby i na głoski,

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,

· wypowiada się pełnym zdaniem,

· wypowiada się na temat oznak zimy,

· łączy krótkie zdania w dłuższe, prawidłowo używając spójników,

· recytuje wiersz,

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa cyfrę 6

· posługuje się liczbami 1, 2, 3, 4, 5 w aspektach głównym i porządkowym

· wymienia niektóre właściwości śniegu i lodu,

· wymienia nazwy pór roku w kolejności,

· wymienia charakterystyczne cechy zimy,

· potrafi dobrać odpowiednią garderobę do stanu pogody i pory roku,

· układa papierowego bałwanka względem siebie według poleceń nauczyciela,

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty,

· uczestniczy w gimnastyce porannej,

Aktywność artystyczna:

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm,

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną,

· rysuje po śladzie,

· ilustruje piosenkę o zimie ruchem i gestem,

· śpiewa zimowe piosenki z dziecięcego repertuaru,

 

· dekoruje świąteczną bombkę według własnego pomysłu,
 

 

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-

GRUDZIEŃ

Termin realizacji: 04.12- 08.12.2017r

TEMATYKA:

TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i  nazywa litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu i wyrazy

·        rozpoznaje i nazywa literę y: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery

·        wymyśla i opowiada historyjkę

·        układa zdania ze słowami związanymi z kopalnią, górnikiem

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje na obrazkach dinozaury, podaje wybrane ich nazwy

·        rozpoznaje i nazywa większość zwierząt

·        wie, w jaki sposób powstał węgiel

·        wymienia przypuszczalne przyczyny wyginięcia dinozaurów

·        interesuje się przyrodą nieożywioną

·        wypowiada się na wiele tematów

·        wymienia wybrane właściwości fizyczne soli i węgla kamiennego

·        rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 9 i liczbę 10

·        wykonuje różne pomoce do zabaw matematycznych

·        wymienia produkty powstałe z węgla

·        wymienia produkty powstałe z piasku, gliny i innych minerałów

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementami równowagi, podskoków, czworakowania

·         uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

 

Aktywność artystyczna:

·        lepi figurki dinozaurów z różnorodnego materiału

·        wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem węgla drzewnego

·        tworzy rysunek (dinozaur) na bazie elipsy

·        akompaniuje na kołatce

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 27.11.- 01.12.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

Aktywność językowa:

· rozpoznaje i nazywa literę L: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· pisze litery l, L po śladzie, a potem samodzielnie

· dzieli słowa na sylaby i na głoski

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat opowiadania

Aktywność poznawcza:

· rozpoznaje i nazywa cyfrę 5

· posługuje się liczbami 1, 2, 3, 4 w aspektach głównym i porządkowym

· wyjaśnia zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

· rozpoznaje dźwięki wybranych urządzeń elektrycznych

· rozpoznaje natężenie dźwięków

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

· uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: naśladowczych, orientacyjno- porządkowych, bieżnych, z elementem wirowania i równowagi,

· uczestniczy w ćwiczeniach z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekty

Aktywność artystyczna:

· wystukuje/ wyklaskuje zaproponowany rytm

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

· rysuje po śladzie

· ruchem i gestem ilustruje muzykę

 

· śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru (o Mikołaju)
 

 

LISTOPAD

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK-LISTOPAD

Termin realizacji: 20.11- 24.11.2017r

TEMATYKA:

ZNAMY TE BAŚNIE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i  nazywa litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu i wyrazy

·        rozpoznaje i nazywa literę k: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery k, K

·        wymienia bohaterów znanych baśni

·        wymienia tytuły baśni

·        wymienia etapy powstawania książki

·        podaje różne znaczenia tych samych słów

·        podaje słowa bliskoznaczne do danego słowa

·        nazywa czynności postaci z obrazków

·        układa swoje imię z liter – bez wzoru

·        dzieli słowa na sylaby i na głoski

·        układa określoną liczbę zdań na temat danej postaci

·        układa historyjki

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje i nazywa prostokąt

·        rozpoznaje i nazywa figury przestrzenne

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, głowy, tułowia, z elementami równowagi, podskoków, czworakowania

·         uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

 

Aktywność artystyczna:

·        wspólnie z innymi wykonuje książeczkę z ilustracjami do wybranej baśni

·        samodzielnie wykonuje książeczkę z ilustracjami do wymyślonej bajki

·        wykonuje zakładkę do książki

·        określa linię melodyczną piosenki Miś Uszatek

·        wykonuje różne prace plastyczne

·        określa metrum piosenki

  • układa sylwety baśniowych postaci, wykorzystując figury geometrycznych

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

Termin realizacji: 06.11- 10.11.2017r

TEMATYKA:

POLSKA TO MOJA OJCZYZNA

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        Rozpoznaje i nazywa litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu

·        rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery t, T

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje i nazywa cyfrę 4

·        rozpoznaje i nazywa cyfry od 0 do 9 i liczbę 10

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi w sali i na powietrzu

·        uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

·        uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z różnymi przyborami

 

Aktywność artystyczna:

·        wykonuje prace plastyczne, korzystając z różnych materiałów

·        maluje farbami na różnym podłożu

·        tańczy krakowiaka

·        wspólnie z innymi wykonuje album o Polsce

 

Aktywność społeczna:

·        wie, jakie święto obchodzimy 11 listopada

·        interesuje się polskimi świętami narodowymi

·        nazywa najdłuższą rzekę Polski

·        zna i opowiada kilka legend

·        rozpoznaje i nazywa zabytki większych miast Polski

 

PAŹDZIERNIK

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

Termin realizacji: 30.10- 03.11.2017r

TEMATYKA:

JESIENNE NASTROJE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu

·        rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery i, I

Aktywność poznawcza:

·        wymienia wybrane właściwości fizyczne wody

·        interesuje się przyrodą nieożywioną

·        wie, na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie

·        zna wiele zjawisk zachodzących w przyrodzie

·        określa, co pływa, a co tonie w wodzie

·        wyciąga wnioski z doświadczeń

·        wyznacza część wspólną zbiorów

·        określa przynależność przedmiotów do dwóch zbiorów

·        wymienia nazwę aktualnego miesiąca

·        wymienia nazwy miesięcy: letnich, jesiennych, zimowych, wiosennych

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi w sali i na powietrzu

·        uczestniczy w dowolnych zajęciach ruchowych

·        uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z różnymi przyborami

Aktywność artystyczna:

·        wykonuje prace plastyczne, korzystając z różnych materiałów

·        śpiewa piosenkę Jesień – jesieniucha

·        tworzy jesienną muzykę według podanego kodu

 

·        wyraża swoje przeżycia, uczucia poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej

 

 

Zadania wychowawczo – kształcące w grupie PSZCZÓŁEK

Termin realizacji: 23.10- 27.10.2017r

TEMATYKA:

DBAMY O ZDROWIE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

Dziecko:

Aktywność językowa:

·        rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·        pisze litery m, M

·        mówi wyraźnie, mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowuje ton do sytuacji

·        rozpoznaje litery alfabetu

·        pisze litery alfabetu

·        różnicuje głoski b – p

Aktywność ruchowa i zdrowotna:

·        uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, ramion, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi w sali i na powietrzu

·        wie, jak należy postępować, żeby być zdrowy

·        wykonuje zdrowe  kanapki

·        wie, na czym polega zdrowe odżywianie

·         rozumie znaczenie ruchu dla zdrowia

·        dba o czystość osobistą

·        rozumie znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia

·        uświadamia sobie konieczność dostosowania ubioru do warunków pogodowych w danych porach roku

·        wymienia produkty, które służą zdrowiu, i te, które mu nie służą

Aktywność artystyczna:

·        gra na tamburynie i dzwonkach

·        tańczy wybrane tańce ludowe

Aktywność poznawcza:

·        rozpoznaje i nazywa trójkąt

·        rozpoznaje i nazywa figury przestrzenne

·        objaśnia piramidę zdrowia

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:16.10.- 20.10.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ?

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

· rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· pisze litery e, E po śladzie, a potem samodzielnie

· rozpoznaje samogłoski i spółgłoski

· rozpoznaje natężenie dźwięków

· układa kompozycje w układzie pasowym według wzoru

· posługuje się liczbami 1, 2 w aspektach głównym i porządkowym

· wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

· wymienia ulubione pokarmy niektórych leśnych zwierząt

· wystukuje i układa z klocków zaproponowany rytm

· dzieli słowa na sylaby

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat opowiadania

· aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

· rysuje szlaczki

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące na miesiąc PAŹDZIERNIK

termin realizacji: 09.10- 13.10.2017r  

TEMATYKA:

JESIEŃ NA DZIAŁCE

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

·       rozpoznaje i nazywa warzywa

·       reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki

·       wykonuje odbitki, wykorzystując przygotowane matryce

·       układa proste dialogi i opowiadania

·       inscenizuje dany utwór

·       lepi różne kształty z masy solnej

·       uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: tułowia, dużych grup mięśniowych, ramion, wyprostnych, bieżnych

·       wypowiada się na temat ogrodu warzywnego przedstawionego na  zdjęciu

·       rozpoznaje warzywa po smaku, za pomocą dotyku

·       układa zagadki na temat warzyw

·       rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną

·       pisze litery a, A po śladach, a potem samodzielnie

·       stosuje słowa: wewnątrz, na zewnątrz

·       wykonuje sałatkę warzywną

·       rysuje szlaczki

·       rozpoznaje i nazywa cyfrę 3

·       wymienia warzywa, które je się na surowo i te, których nie je się na surowo

·       wymyśla i opowiada zakończenia historyjek

·       odróżnia owoce od warzyw

·       różnicuje głoski s – sz

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:02.10.- 06.10.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

JESIEŃ W SADZIE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywanie przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

· rozpoznaje i nazywa owoce krajowe

· rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną

· wymienia nazwy drzew owocowych

· robi owocowe szaszłyki oraz sok z wyciśniętych owoców

· opowiada historyjkę obrazkową: podaje propozycje własnego zakończenia

· stosuje określenie owoce egzotyczne (potrafi je segregować)

· rozpoznaje i nazywa kwadrat

· wystukuje i układa z klocków zaproponowany rytm

· dzieli słowa na sylaby

· wypowiada się pełnym zdaniem

· wypowiada się na temat różnych zapasów

· rozpoznaje owoce za pomocą zmysłów

· zna podstawowe zasady zdrowego żywienia

· starannie i konsekwentnie wykonuje pracę plastyczną

 

 

 

WRZESIEŃ

Zadania kształcąco-wychowawcze

 termin realizacji: 25.09- 29.09.2017r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

PRZYSZŁA JESIEŃ

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy

DZIECKO:

·        Obserwuje zwierzęta i rośliny w warunkach naturalnych,

·        przestrzega podczas wycieczki ustalonych zasad zachowania

·        śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem

·        łączy w pracy plastycznej różne techniki

·        dzieli słowa na sylaby; różnicuje głoski w nagłosie

·        wypowiada się na temat opowiadania

·        prawidłowo wymawia głoski p- b

·        rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby

·        zna budowę grzybów, sposobów ich zbierania

·        rozpoznaje wybrane  grzyby jadalne (borowik, kurka, maślak) i niejadalne (np. muchomor sromotnikowy)

·         aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

·        ogląda drzewa znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywa je; wyjaśnienia zjawisko usychania liści

·        rozpoznaje drzewa po ich liściach i owocach

·         zbiera owoce drzew, wzbogaca nimi kącika przyrody; wykorzystuje owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji:18.09.- 22.09.2017 r. w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

DROGA DO ZERÓWKI

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

 

·        rozpoznaje zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na ulicy

·        przechodzi prawidłowo przez jezdnię

·        rozpoznaje pasy i znaki przejścia dla pieszych

·        powtarza usłyszany rytm; ilustruje piosenkę ruchem

·        rozpoznaje i nazywa różne pojazdy

·        zna numer alarmowy 112 i wie, kiedy należy z niego korzystać

·        rozpoznaje i nazywa znaki drogowe

·        rozpoznaje i nazywa linie pionowe, poziome i ukośne

·        dzieli słowa na sylaby

·        wypowiada się pełnym zdaniem

·        wie jak zachowywać się wobec obcych

·        wie jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych

 

 

Zadania kształcąco-wychowawcze 

termin realizacji: 11.09 -15.09.2017r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

MOJA MIEJSCOWOŚĆ I OKOLICE

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy

DZIECKO:

·        obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważniejsze instytucje

·        potrafi prawidłowo powtórzyć rytm, porusza się zgodnie z muzyką, szybko zatrzymuje się na przerwę w muzyce

·        wykonuje i rozgrywa grę planszową,, Nasza miejscowość”

·        uczestniczy w wycieczce po najbliższej okolicy

·        buduje domy z klocków

·        oddaje na rysunku wrażenia z wycieczki

·        poznaje historię swojej miejscowości

·        rozpoznaje herb swojej miejscowości

·        wie, czym się różnią miasto i wieś

·        wzbogaca kącik regionalny o nowe eksponaty

·        rozwija zainteresowania swoją miejscowością

·        wykonuje różne formy przestrzenne

 

 

 

Zadania wychowawczo- kształcące

termin realizacji: 01.09.- 08.09.2017 r w grupie PSZCZÓŁEK

TEMATYKA:

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU

 

CELE OPERACYJNE ( spodziewane efekty)- nabywane przez dzieci nowych umiejętności i wiedzy,

DZIECKO:

·        nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu  

·        rozpoznaje swój znaczek

·        wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy

·        rozpoznaje zapis swojego imienia - podstawa programowa

·        dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie kolegów i koleżanek, potrafi je określić

·        wymienia zwyczaje panujące w przedszkolu

·        wymienia zasady obowiązujące w przedszkolui stara się ich przestrzegać

·        wyraża muzykę ruchem

·        rozwija umiejętności mowy, bawi się wykorzystując tekst wiersza

·        dzieli słowa na sylaby

·        rozwija aktywność twórczą, działa twórczo