Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Grupa Wiewiórki

 

Wiewiórki to grupa dzieci trzy- i czteroletnich. W grupie tej pracują dwie nauczycielki: p .Magda  i p. Magda oraz asystentka: p. Oliwia. Praca wychowawczo-dydaktyczna w naszej grupie, w roku szkolnym 2018/2019, obejmuje realizację podstawy programowej w oparciu o program "Od przedszkolaka do pierwszaka. Program Nauczania” autorstwa Iwony Brody, wydawnictwa WSiP. Program jest zgodny z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, która jako nadrzędny cel wychowania przedszkolnego wskazuje wsparcie całościowego rozwoju dzieci. Dzieciom zapewniamy ciągły rozwój w jego indywidualnym tempie, bezpieczny i wielokierunkowy poprzez bogatą ofertę edukacyjną. W ramach czesnego dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, zajęciach z języka angielskiego, gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korekty, grupowych zajęciach logopedycznych. Ponadto dzieci biorą udział w licznych koncertach umuzykalniających i przedstawieniach teatralnych.