Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Wiewiórki

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 20187 r. W GRUPIE „WIEWIÓRKI

TEMATYKA:

1.      W krainie baśni

2.      Zimowe potrzeby zwierząt

3.      Przyroda zimą

4.      Zimowe zabawy

Aktywność językowa

×     rozpoznaje i nazywa literę r, s, b, n : małą i wielką, drukowaną i pisaną

×     wypowiada się na temat swoich ulubionych książeczek

×     rozpoznaje i nazywa bohaterów baśni

×     uczestniczy w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu (piosenki do rysowania)

×     wypowiada się na temat opowiadania S. Karaszewskiego Troje dzieci na sankach

×     wyodrębnia w wypowiedzi zdania, liczy słowa w zdaniach, dzieli słowa na sylaby, określa głoski – pierwszą i ostatnią dzieli proste nazwy obrazków na głoski,

×     określa różnice pomiędzy podobnie brzmiącymi słowami,

×     czyta całościowo wyrazy: gil, gawron, sikora, wróbel

×     mówi rymowankę z jednoczesnym rysowaniem po konturach,

×     uczestniczy w spotkaniu z babciami i dziadkami dzieci z grupy

Aktywność artystyczna

×   wymyśla, pisze i ilustruje swoją książeczkę

×   rozpoznaje piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela

×   wykonuje zakładkę do książki

×   maluje portrety – babci i dziadka, tworzy drzewo genealogiczne

×   wykonuje formę przestrzenną z plasteliny i piórek

×   rytmicznie klaszcze i porusza się przy piosence Ptasi bar

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna

×   uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych metodą R. Labana,

×   uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, równowagi, skoku,

×   uczestniczy w spacerze do Parku Oruńskiego.

Aktywność poznawcza

×   wymienia nazwy miesięcy, określa, którym miesiącem z kolei jest dany miesiąc

×   stosuje i nazywa znaki: <, >,

×   rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki, dokarmia je

×   zna zmiany w przyrodzie zimą,

×   poznaje cyfrę 0 oraz 7 i ich zapis, dodaje na konkretach w zakresie 7

×   tworzy i przelicza zbiory na podstawie danej cechy

DODATKOWE WYDARZENIA 

10.01.2017 II część zajęć „Stocznia i Stoczniowcy” prowadzonych przez Gdańską Akademię Przedszkolaka

24.01.2017 g 16:30 Jasełka