Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Wiewiórki

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA MAJ 2018 r. W GRUPIE „WIEWIÓRKI

TEMATYKA:

 1. Muzyka jest wszędzie
 2. Święto rodziców
 3. Kontynenty
 4. Łąka i jej mieszkańcy

Aktywność językowa

 • dostrzega struktury rytmiczne w wierszach
 • recytuje teksty, prezentuje wybrane role podczas przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty
 • czyta całościowo wybrane wyrazy zgodne z tematem zajęć
 • wskazuje dziesięć różnic pomiędzy obrazkami
 • dzieli każde słowo na sylaby i na głoski
 • wyklaskuje, wytupuje proste rytmy podane przez nauczyciela

 

Aktywność artystyczna

 • rozpoznaje i nazywa instrumenty dęte, strunowe oraz muzyków
 • rozpoznaje większość instrumentów po dźwiękach
 • śpiewa fragment piosenki basem, a potem – sopranem
 • potrafi wykonać instrument z różnych materiałów
 • uczestniczy w aktywnym słuchaniu muzyki według B. Strauss
 • śpiewa gamę od dołu do góry i od góry w dół
 • wspólnie wykonuje pracę Nasza łąka – rysuje, wycina, nakleja na pasie zielonej bibuły
 • przygotowuje upominek dl Rodziców dowolnymi technikami

 

Aktywność ruchowa i zdrowotna

 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, z elementem podskoku, równowagi
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem metody    R. Labana i metody zadaniowej
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych w ogrodzie przedszkolnym, z wykorzystaniem kolorowych krążków

 

Aktywność poznawcza

 • zna przedstawicieli zwierząt i roślin z różnych środowisk przyrodniczych
 • rozumie znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt
 • liczy w zakresie 10
 • rozpoznaje i nazywa cyfry
 • wymienia kontynenty, potrafi je zlokalizować na globie
 • układa zagadki
 • rozpoznaje banknoty 100 zł, 200 zł
 • orientuje się na kartce papieru

 

DODATKOWE WYDARZENIA 

17. V. 2018 Zapraszamy Rodziców na przedstawienie z okazji Ich Święta