Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Wiewiórki

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017 r.

W GRUPIE „WIEWIÓRKI

TEMATYKA:

I.                    Nasza grupa

II.                  Jestem przedszkolakiem

III.                Uliczne sygnały

IV.                Nadeszła jesień

 

-      integracja grupy,wzmocnienie pozytywnych odczuć podczas pobytu w przedszkolu, poznanie sali, imion dzieci i dorosłych opiekunów (Podstawa Programowa II.3; IV 1-2)),

-      weryfikacja prawidłowości chwytu kredki, sztućców (P.P I.7),

-      nabycie umiejętności/ utrwalanie podpisywania prac plastycznych imieniem (P.P. IV.8),

-      zapoznanie z umowami obowiązującymi w przedszkolu (P.P. III.5)

-      zapoznanie z bohaterami książki i kart pracy

-      poznawanie znaczenia sygnalizacji świetlnej; łączenie kolorów jej świateł z poruszaniem się pieszych

-       poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym (P.P. II.11; IV.18)

-       rozwijanie umiejętności liczenia w granicach możliwości Dzieci  (P.P IV.19)

-       rozwijanie sprawności ruchowych, tanecznych (P.P I.5)

-       Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, zachęcanie do tworzenia wyczerpujących odpowiedzi ( P.P. IV.9),

-      podnoszenie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i spożywania posiłków (P.P. I.1-3),

-      rozbudzanie ekspresji twórczej podczas prac plastycznych