Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Wiewiórki

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC LISTOPAD DLA GRUPY II „WIEWIÓRKI”

 

TEMATYKA:

1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

2. 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

3. ZWIERZĘTA DOMOWE

4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

- rozwija umiejętności społeczne;

- wypowiada się na temat członków rodziny, nazywa członków rodziny

- łączy w pary przedmioty stare i nowe, dostrzega podobieństwa i różnice;

- wymienia sprzęty gospodarstwa domowego i jego możliwości;

- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe związane z ruchami Ziemi (pory roku, pory doby);

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie oraz zjawiska atmosferyczne towarzyszące jesieni;

- zna symbole narodowe oraz hymn ( 2 zwrotki);

- przezwycięża tremę podczas publicznego występu;

- śpiewa, recytuje i tańczy ( kujawiak ) podczas uroczystej akademii;

- rozwija motorykę małą, umiejętności grafomotoryczne;

- rozwija umiejętność klasyfikacji przedmiotów wg polecenia nauczycielki;

- wie, jak należy dbać o zwierzęta;

- wie na czym polega praca weterynarza;

- dzieli wyrazy na sylaby;

- zna nazwy poszczególnych zwierząt;

- wymienia zwyczaje wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy, wie, które zwierzęta zapadają w sen zimowy;

- łączy zwierzę z jego domem;

- wygrywa prosty rytm na instrumentach;

- uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania na jego temat;

- przelicza elementy w zakresie do 3 ( 3 latki), 4 (4 latki) lub więcej;

- posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3;

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

08.11.  – uroczysty występ z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

09.11. – uroczyste odśpiewanie hymnu

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

TEMATY: 

1.DARY JESIENI 

2.DBAMY O ZDROWIE 

3.JESIENIĄ W PARKU I W LESIE 

4.ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY 

Cele operacyjne (spodziewane efekty- nabyte przez dzieci wiadomości i umiejętności) 

DZIECKO: 

-Rozróżnia i nazywa popularne warzywa i owoce 

-Kształtuje umiejętność łączenia elementów w pary według wybranej cechy. 

-Jest świadome, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące. 

-Poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów. 

-Kształtuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby. 

-Uczy się przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej,  a w którym tyle samo. 

-Nazywa liście, potrafi połączyć liście z odpowiednim owocem. 

-Poznaje zasady bezpiecznego zachowania w kuchni. 

-Jest świadome jak ważne jest zdrowe odżywianie. 

-Doskonali motorykę dużą. 

-Próbuje samodzielnie ubierać i rozbierać kurtkę, buty, czapkę, szalik. 

-Poznaje pracę lekarza, wie czym zajmuje się stomatolog. 

-Wyrabia umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony. 

-Poznaje zasady zachodzące w przyrodzie. 

-Rozwija poczucie rytmu. 

-Zna zasady zachowania w miejscach publicznych takich jak kino i teatr. 

-Wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała.