Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

O przedszkolu

WITAMY  PAŃSTWA  W  NASZYM  PRZEDSZKOLU
   Osoby  pracujące w przedszkolu i punkcie to odpowiednio dobrana kadra zarówno pod względem wykształcenia, osobowości, jak i doświadczenia. W grupie pracują dwie nauczycielki w systemie zmianowym oraz asystentka nauczyciela. W grupie dzieci 3 letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
        PRZEDSZKOLEM  KIERUJE  DYREKTOR  mgr  Krystyna  Kiełkiewicz - nauczyciel  dyplomowany.
Zatrudnieni nauczyciele posiadają wysokie, wymagane kwalifikacje pedagogiczne oraz niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Budynek Przedszkola w Gdańsku - Oruni Górnej przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 5 i 2A/1 jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe". Przedszkole  prowadzone jest przez osobę fizyczną od 01.09.2008r.
 Przedszkole zlokalizowane jest w pobliżu parku botanicznego w budynku wolnostojącym parterowym. Teren jest wyjątkowo spokojny, bezpieczny, odległy od miejskiego hałasu. Obecnie do przedszkola uczęszcza 79 dzieci.
Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dziecka. W ramach czesnego realizujemy podstawę programową, ale też prowadzimy naukę języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korekty, naukę tańca, rytmikę, zajęcia logopedyczne-indywidualne z wszystkimi dziećmi wymagającymi ćwiczeń terapeutycznych, a także koncerty umuzykalniające, przedstawienia teatralne w przedszkolu, wycieczki, wyjścia do muzeów, teatrów, organizujemy paczki świąteczne dla dzieci.
Są też zajęcia odpłatne- dodatkowe dla zainteresowanych: zabawa w teatr, karate, j. hiszpański.
Rozwijamy zainteresowania dzieci w ramach kółek: plastycznego "Fantazja" i wokalno - instrumentalnego "Parkowe nutki" ze szczególnym zwróceniem uwagi na intensyfikację metod kształcenia muzycznego i plastycznego. Dziecięca aktywność owocuje szeregiem niekonwencjonalnych  prac plastycznych i udziałem dzieci w różnorodnych konkursach.
Rozwijamy także świadomość proekologiczną, zważywszy na bliskość Parku Oruńskiego, prowadzimy także działania wspierające dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych. Różnorodne doświadczenia nabywane w trakcie pobytu w przedszkolu skutkują lepszą orientacją w otoczeniu oraz zdobywaniu nowych umiejętności.
Jednym z wyróżniających założeń pracy przedszkola są zasady zdrowego żywienia. Posiłki przygotowywane we własnej kuchni podawane są z wysokowartościowych produktów.
Pracownicy przedszkola wkładają każdego dnia ogromny wysiłek w zaspokajanie dziecięcych potrzeb i wymagań i tym samym wspierają dzieci w przezwyciężaniu trudności.

 

 

 

 

 

Placówka otoczona jest placem zabaw dla dzieci wyposażonym w nowoczesny sprzęt sportowo- rekreacyjny, boisko do gry w piłkę i teren zielony.

 

   

   

 

W budynku głównym o powierzchni 320m 2   znajdują się:

2 sale dydaktyczne:  różówa - grupy I "Biedronek"

 

niebieska - grupy II "Wiewiórek"

 

Dodatkowe pomieszczenia do zajęć w mniejszych grupach usytuowane w części piwnicznej, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia kuchenne o wysokim, nowoczesnym standardzie, oraz inne dla personelu pedagogicznego i pomocniczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 1999 powstał III oddział w lokalu mieszczącym się w sąsiednim budynku wyposażony w salę dydaktyczną z nowoczesną klimatyzacją, łazienką i szatnią dla dzieci 5-letnich.
 

 

 

 

 

 

 

 

             To jest sala grupy JEŻYKÓW

 

 

   

W roku 2013 powstał przy Przedszkolu Niepublicznym ,,Parkowe Wzgórze" całodzienny Punkt Przedszkolny ,,Centrum Zabawy". Mieści się on w budynku przy ul. Dywizji Wołyńskiej 10.

     

Tak wygląda sala PSZCZÓŁEK w Punkcie Przedszkolnym ,,Centrum Zabawy"  przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze".