Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Oferta

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „CENTRUM ZABAWY” PRZY PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „PARKOWE  WZGÓRZE" W GDAŃSKU od dnia 01.09.2017r.

 

Pracę opiekuńczo-wychowawczą i aktywność edukacyjną  rozwijamy stosując następujące metody i formy pracy:

 • Metoda R. Labana
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Dziecięca  matematyka E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • zabawy z  Klanzą
 • pedagogika  zabawy
 • zajęcia z mowy i myślenia, ekologiczno-przyrodnicze a także plastyczno- techniczne i umuzykalniające prowadzone będą  zgodnie z  tygodniową siatką zajęć nauczyciela
 • z dziećmi  uzdolnionymi-kółko plastyczne - nieodpłatnie
 • dzieci objęte zostaną  fachową  opieką  logopedyczną  podczas zajęć grupowych

WPROWADZENIE  METOD AKTYWIZUJĄCYCH W PRACY Z DZIECKIEM- TO PRIORYTET DZIAŁAŃ PLACÓWKI JAK RÓWNIEŻ KORZYSTANIE Z INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW DYDAKTYCZNYCH.

W ramach czesnego proponujemy także:

 • naukę  języka angielskiego  3 razy w tygodniu po 30 min.
 • rytmikę  2 razy w tygodniu po 30 min.
 • religia 1 raz w tygodniu
 • gimnastyka ogólnorozwojowa  z elementami korekty 2 razy  w tygodniu / rozwój ruchowy wspierany będzie poprzez liczne zabawy  ruchowe, animacyjne podczas regularnego pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz na boiskach
 • zajęcia taneczne – taniec towarzyski 1 raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych
 • prowadzenie koła plastycznego "FANTAZJA"
 • przesiewowe badanie mowy dziecka
 • udział w zajęciach prowadzonych przez logopedę- z całymi grupami 1x w tygodniu we wszystkich grupach oraz bezpłatnych konsultacji z logopedą
 • możliwość bezpłatnych konsultacji rodziców z psychologiem w przedszkolu 1x w miesiącu
 • zajęcia interaktywne :Laboratorium Edufun

 

Organizujemy także w ramach czesnego imprezy  okolicznościowo- integrujące społeczność przedszkolną i lokalną w tym:

 • pasowanie na przedszkolaka, starszaka.
 • jesienne  spotkania z rodzicami niekiedy połączone z andrzejkowymi wróżbami.
 • jasełka
 • dzień Babci i Dziadka
 • zabawa karnawałowa, paczki świąteczne
 • dzień Matki i Ojca
 • warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
 • uroczystość z okazji pożegnania starszaków.
 • festyny wiosenno- letnie, jesienne, zimowe we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Południe”
 • udział w konkursach  międzyprzedszkolnych  o zasięgu lokalnym a  także ogólnopolskim.
 • koncerty umuzykalniające  1 raz  w miesiącu
 • teatrzyki dla dzieci  1raz  w miesiącu
 • wycieczka  autokarowa  1raz  do roku  na Kaszuby.
 • wyjścia dzieci   na lekcje edukacyjne do różnych instytucji, muzeów, firm, szkół itp.
 • wyjazd do Teatru „ Miniatura”.

 

Nowością będą:

 • zajęcia z pomysłem - z wykorzystaniem interaktywnej tablicy WIT, rzutnika,  które dają nieograniczone możliwości  prezentacji, obsługiwana za pomocą „pisaka”, wyposażona w oprogramowanie TooIWIT,  jako narzędzie  wspomagające naukę dzieci ich myślenie i rozwój zachowań.
 • Innowacyjne wykorzystanie w pracy z dziećmi oprogramowania i zestawu dydaktycznego umożliwi: korzystanie z zasobów informatycznych, kształtowanie nawyków racjonalnego posługiwania się komputerem oraz najnowszymi technologiami cyfrowymi.

 

Ponadto w przedszkolu prowadzone będą dodatkowe zajęcia płatne:

 • karate,
 • zabawa w teatr
 • zajęcia ceramiczne
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • dodatkowy język obcy / hiszpański/

 

 

ZDROWE ŻYWIENIE - WŁASNA KUCHNIA

Zwyczaje i nawyki żywieniowe najczęściej kształtują się w młodym wieku, a nieprawidłowe żywienie w okresie wzrostu i rozwoju organizmu może wpłynąć nie tylko na samopoczucie i stan zdrowia w dzieciństwie i okresie młodzieńczym, lecz także może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji w późniejszych etapach życia. Kierując się tą zasadą staramy się w naszym przedszkolu zdrowo odżywiać dzieci.

Dla naszych podopiecznych oferujemy przygotowane przez nasze kucharki trzy posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz owoce każdego dnia.

Przygotowując posiłki wykrzystujemy naturalne produkty. Nie kupujemy gotowych dań garmażeryjnych typy: naleśniki, pierogi, sałatki jarzynowe, kluski, kotlety, kostki rybne....Wszystkie posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni. Na kanapki z pieczywa mieszanego, przenno-żytniego dzieci dostają przygotowywane przez kuchnię pasty (twarogowe, rybne, jajeczne, mięsno- warzywne) oraz świeże wysokogatunkowe wędliny uzupełniane wypiekami własnymi- pieczonym schabem, pasztetem. Planując posiłki zwracamy uwagę, aby dzieci codziennie otrzymywały porcję świeżych oraz gotowanych sezonowych warzyw i owoców. W jadłospisie pojawiają się różnego rodzaju kasze (tj. jaglana, pęczak, jeczmienna, gryczana), kuskus, ryż brązowy, makaron razowy. Raz w tygodniu dzieci dostają rybę w różnej formie( kotlet rybny, filet panierowany, paluszki rybne z fileta , ryba po grecku oraz wędzone w formie pasty z makreli lub tuńczyka. Nie serwujemy pangi. Do picia proponujemy wodę, kawę inkę na mleku, kakao, herbatę owocową (miętową, rumiankową), herbatę z cytryną, imbirem, kompoty gotowane ze świeżych lub mrożonych owoców, często słodzimy herbatę miodem.

Przedszkole oferuje w swoim menu ciasta własnego wypieku dla dzieci oraz na uroczystości przedszkolne, festyny, pikniki. Dbamy o to by jedzenie było dla dziecka przyjemnością, a nie przymusem oferując kolorowe i ładnie podane dania. Jeśli dziecko cierpi na alergię pokarmową, to dostosowujemy w ramach możliwości dietę do indywidualnych wymagań żywieniowych dziecka.

Stawka żywieniowa tylko 8.00 zł.

 

 

 

GRUPA POPOŁUDNIOWA MOTYLKI

 

Centrum Zabawy

przy Przedszkolu Niepublicznym

„Parkowe Wzgórze” w Gdańsku

Grupa popołudniowa „Motylki”

 

Jeśli chcesz atrakcyjnie wypełnić dziecku popołudnie oraz wzbogacić możliwości jego rozwoju – przyjdź do nas! prowadzimy nabór na rok szkolny 2017/2018

 • Działamy pod nadzorem Kuratora Oświaty.
 • Realizujemy podstawę programową..
 • Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 -3 LETNICH
 • Grupa „Motylki” czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 18.00.
 • Stwarzamy dzieciom warunki do naturalnej adaptacji, wszechstronnego rozwoju, bezpiecznej, twórczej zabawy, wyposażamy dziecko w niezbędne umiejętności i kompetencje, jak: wiara we własne możliwości, komunokowanie się w grupie, samodzielność w zakresie samoobsługi, sprawność manualną itp., 
 • Oferujemy dzieciom codziennie rytmikę, zajęcia z mowy i myślenia, plastyczne, konstrukcyjno-techniczne, zabawy ruchowe w formie opowieści ruchowych oraz naukę języka angielskiego w formie zabawowej oraz uczestnictwo w spektaklach teatralnych, koncertach umuzykalniających, widowiskach itp. Z dziećmi niezwykle uzdolnionymi prowadzimy dodatkowo nieodpłatnie naukę gry na pianinie.
 • Posiadamy własną kuchnię oraz bogatą infrastrukturę  z placem  zabaw wyposażonym w zabawki i sprzęt odpowiedni dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
 • Dzieci uczęszczające do Punktu będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola dziennego w następnym roku szkolnym.

Zapisy do grupy popołudniowej „Motylki ” rozpoczynamy Od 15.III.2017  do 31.III.2017 na rok szkolny 2017/2018r

 karta zapisu do skopiowania na naszej stronie internetowej lub u dyrektora przedszkola

Czesne za pobyt w Punkcie Przedszkonym wynosi 260 zł (za cały miesiąc) +2,30 zł żywienie- 1 posiłek dziennie. Opłaty wnosimy za 11 miesięcy, uwzglęgniamy odpisy za żywienie w razie nieobecności dziecka.

 

 

„ Centrum Zabawy”

 przy Przedszkolu Niepublicznym

„Parkowe Wzgórze”

80 – 041 Gdańsk

Ul. 3 Brygady Szczerbca 5

Tel 58 306-94-94

Tel kom. 601-458-140

www.przedszkoleparkowewzgorze.pl

 email: przedszkole37gdansk@wp.pl